Nové články z oblasti účetnictví a zemědělství na portálu DAUC.cz

Datum vydání: 26. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Víte, jaké legislativní změny proběhly v minulém měsíci? Využíváte operativní leasing při nájmu? Znáte jeho specifika po nabytí účinnosti zákona č. 170/2017 Sb., tzv. daňového balíčku? Upozorňujeme na rizika u osvobození od DPH u třístranného obchodu podle přiřazení přepravy mezi členskými státy.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nové články k účetní problematice a také článek se zemědělskou problematikou. Uvedené zveřejníme také v časopise Účetnictví v praxi č. 10/2017.


Daňové řešení nájmu a finančního leasingu v návaznosti na zákon č. 170/2017 Sb. (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím článku se budeme věnovat daňovému řešení nájmu u operativního leasingu a úplaty u finančního leasingu z hlediska daňově uznatelných výdajů. Ukážeme si také daňové řešení úplatného nabytí majetku, který je předmětem finančního leasingu, a daňové řešení prodeje majetku, který je předmětem nájmu. Pozornost zaměříme na změny, které pro daňové řešení finančního leasingu vyplývají ze zákona č. 170/2017 Sb.

Osvobození od DPH u třístranného obchodu podle přiřazení přepravy (Ing. Pavel Běhounek)
Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí ze dne 26. 7. 2017 ve věci Toridas potvrdil, že i u dodávek zboží v rámci třístranného obchodu musí být splněna podmínka přiřazení přepravy mezi členskými státy ke konkrétnímu obchodu – této problematice se tento článek blíže věnuje a upozorňuje na rizika, ke kterým může v praxi v daném případě docházet.

Zdanění lesních pozemků (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku bychom chtěli stručně upozornit na čerstvý rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky (dále jen „NSS ČR“), který se týká zdanění lesních pozemků daní z nemovitých věcí a mohl by tedy mít praktický dopad pro zemědělské podnikatele. Úvodem připomeňme, že z úpravy § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“), vyplývá, že předmětem daně z pozemků nejsou, mimo jiné, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Pokud se ale jedná o pozemky hospodářských lesů, tyto předmětem daně jsou a jsou zdaňovány sazbou daně 0,25 % ze základu daně určeného v souladu s § 5 odst. 2 ZDNV.

Legislativní novinky k 1. 10. 2017 (Ing. Jan Brantl)
Opět uplynul další měsíc, léto definitivně skončilo a pomalu nastává období příprav na uzavření letošního roku. Pomalu se rozbíhá doba předauditů a blíží se období příprav každoročních inventur. Toto období je také poněkud specifické, neboť se schyluje k volbám do Poslanecké sněmovny, jejichž výsledkem bude nová politická reprezentace. Jak bude vypadat a zda přijde s další legislativní smrští, toť prozatím otázka. Nechme se překvapit. Jisté je, že se legislativa bude neustále vyvíjet tak jako doposud. Pojďme se proto podívat, co přinesl uplynulý měsíc.

 

Další články doplníme příští týden. Můžete se těšit na témata: Zaměstnanecké benefity z pohledu účetnictví v roce 2017; Jak změnit účetní období; Zdanění příjmů z nájmu u zemědělských podnikatelů.

Aktuálně