Nové články z oblasti účetnictví na portále

Datum vydání: 31. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jak změnit účetní období? Jaké dopady má účetní období na fyzické osoby a právnické osoby? Víte jak zpracovávat zaměstnanecké benefity v účetnictví? Zdaňujete nájemné daní z příjmů v souladu s platnou legislativou? Zaměříme se na tuto problematiku se zaměřením na zemědělce.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nové články k účetní problematice a také článek se zemědělskou problematikou. Uvedené zveřejníme také v časopise Účetnictví v praxi č. 10/2017.

Zaměstnanecké benefity z pohledu účetnictví v roce 2017 (Ing. Pavlína Orlová)
Zaměstnavatelé, kteří chtějí pozitivně motivovat své zaměstnance, mohou vybírat z mnoha různých zaměstnaneckých benefitů. Poskytování zaměstnaneckých benefitů upravuje nejčastěji kolektivní smlouva, vnitřní předpis zaměstnavatele nebo pracovní či jiná smlouva uzavřená se zaměstnanci, případně toto vyplývá z jiných právních předpisů.

Jak změnit účetní období (Ing. Martin Děrgel)
Až na přechodné výjimky trvá účetní období vždy 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, přičemž se zpravidla shoduje s kalendářním rokem. Pokud má ale účetní jednotka zájem, může její „roční“ účetní období začínat prvním dnem jiného kalendářního měsíce, než je leden, pak jej označujeme za hospodářský rok. Tato volba má i daňové dopady, zatímco u poplatníků daně z příjmů právnických osob je hospodářský rok zároveň zdaňovacím obdobím pro účely této daně, tak u fyzických osob i pak zůstává zdaňovacím obdobím klasicky kalendářní rok.

Zdanění příjmů z nájmu u zemědělských podnikatelů (Ing. Zdeněk Morávek)
Následující příspěvek je věnován příjmům z nájemného a jejich zdanění daní z příjmů v souladu s v současnosti platnou právní úpravou a se zaměřením na zemědělské podnikatele – fyzické osoby.

Aktuálně