Články k novým deliktům při porušení soukromí na pracovišti a k cestovním náhradám na portále

Datum vydání: 26. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro naše předplatitele jsme na portále DAUC.cz zveřejnili nové články, které naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY. Častým problémem je v praxi uvádění počátku a konce pracovní cesty a výpočet náhrady mzdy nebo platu. Druhý příspěvek se týká novely zákona o inspekci práce. Hezké počtení!

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nově tyto výklady:

Počátek a konec pracovního výkonu zaměstnance při pracovní cestě (JUDr. Marie Salačová)
S poskytováním náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců se pojí i často předkládaná otázka týkající se uvádění počátku a konce pracovního výkonu v pravém horním rohu tiskopisu „Cestovní příkaz“. Zaměstnanci i zaměstnavatelé se často ptají, zda je stanovena povinnost k vyplňování tohoto údaje. Podstata tohoto dotazu spočívá v aplikaci § 210 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také “zákoník práce”. V tomto ustanovení je přesně stanoveno, že doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí s tím, že jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Nové delikty týkající se porušení soukromí na pracovišti (novela zákona o inspekci práce)
JUDr. Eva Janečková
Dne 29. 7. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti. Její součástí je i článek IV, který mění zákon o inspekci práce. Tato novela přináší správní trestání porušení § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Více článků k dané problematice naleznete například ve filtrech "oblasti".

Aktuálně