Metodické aktuality Svazu účetních číslo 9/2017

Datum vydání: 2. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici Metodické aktuality Svazu účetních č. 9/2017 ze dne 16. října 2017.

Deváté číslo Metodických aktualit je věnováno dalším vybraným oblastem nové právní úpravy občanského zákoníku. Úprava vlastnictví, bytového spoluvlastnictví i nájmu doznala zákonem č. 89/2012 Sb. významných změn. V rámci vymezených oblastí se autor, JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., zaměřuje především na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, z níž vyplývá řada závěrů důležitých pro praxi. Nejnovější judikatura se dotýká např. vymezení součásti věci (bytu), rozhodování o stavebních úpravách společných částí domu či ochrany vlastníka před nezákonným rozhodnutím shromáždění (SVJ), ale i obsahu a formy nájemní smlouvy, vydržení práva nájmu, konkludentního obnovení nájmu, zákonných důvodů výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele aj.

V závěru publikace je zařazeno také několik stanovisek k odborným dotazům.

Obsah a výňatek Metodických aktualit č. 9/2017 naleznete zde >>

(Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.cz, 2017. © thinkstockphotos.com) 

 

Aktuálně