Mezinárodní den účetních!

Datum vydání: 10. 11. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Mezinárodní den účetních se slaví 10. listopadu a je svátkem všech profesionálních účetních. Ačkoliv některé státy mají svůj vlastní svátek účetních, datum 10. listopadu spojuje všechny lidi této profese na celém světě.

Proč se slaví 10. listopadu? Základ pro tento svátek je v historické události, kdy 10. listopadu 1494 byla v Benátkách vytištěna první učebnice moderního podvojného účetnictví v rámci matematické učebnice „Summa de arithmetica, geometria, proportii et proporcionalita“. O účetnictví pojednává 11. oddíl knihy – traktát „Particularis de computis et scriptus, který je v dějinách účetnictví znám jako první tiskem vydaná učebnice. Autorem této italsky psané učebnice je profesor matematiky na universitě v Perguii a františkánský mnich Luca Pacioli. Právě Pacioli měl obrovský význam pro rozvoj a standardizaci profesních účetních metod a díky tomu je považován za zakladatele účetnictví.

Svaz účetních České republiky, z. s., je dobrovolnou a nezávislou profesní organizací s celostátní působností, která na území České republiky sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce o účetní problematiku. Hlásí se k odkazu Luca Pacioli a k oslavám mezinárodního dne účetních.

Všem účetním tedy přejeme vše nejlepší, hodně úspěchů i spokojených klientů!

(Zdroj: Svaz účetních České republiky, www.svaz-ucetnich.cz. © shutterstock.com)

Aktuálně