Nové odborné články daňové problematiky na portále DAUC.cz

Datum vydání: 8. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na portálu DAUC.cz zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články, které následně naleznete v čísle 11/2017 časopisu Daně a právo v praxi.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznou naši předplatitelé nové výklady daňové problematiky a první díl seriálu k evropské směrnici GDPR.

Články jsou dostupné po přihlášení ke svému účtu:

Technické zhodnocení a nájem (Ing. Petr Kout, CSc.)
V letošním roce došlo k přijetí „balíčku“ novel daňových zákonů zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela“). Jednou z významných změn v zákonu o daních z příjmů je přístup k technickému zhodnocení hmotného majetku, konkrétně k technickému zhodnocení u podnájmu, podpachtu a výpůjčky. Změny se týkají podmínek odpisování technického zhodnocení, nepeněžních příjmů v souvislosti s technickým zhodnocením a podmínek při přeúčtování technického zhodnocení.

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce (Ing. Matěj Nešleha)
Dlouhodobý majetek z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH) patří mezi zajímavější části zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), ale nepochybně i ty složitější. Tentokrát bude pojednáno o odpočtu DPH u dlouhodobého majetku a jeho korekci. Pozornost zaměříme na ty změny u dlouhodobého majetku, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017.

Závazné posouzení správce daně v daňové legislativě (Ing. Ivan Macháček)
Ve třech zákonech nalezneme tzv. editační povinnost správce daně spočívající v tom, že na základě žádosti poplatníka je správce daně povinen vydat rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků vymezených v příslušných ustanoveních zákona o editační povinnosti. Zásady řízení o závazném posouzení správce daně jsou stanoveny v daňovém řádu.

Daň z nabytí nemovitých věcí placená nabyvatelem z pohledu účetnictví a daně z příjmů (Ing. Pavel Uminský, Ph.D.)
Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. S účinností od 1. 11. 2016 byl tento právní předpis novelizován zákonem č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Předmětem této novely bylo zejména nové vymezení poplatníka daně, kterým se stal výhradně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Současně s touto změnou zákona se v účetní praxi začala častěji řešit otázka, zda je možné v případě úplatného nabytí vlastnického práva k nemovitosti zaúčtovat povinnost odvodu daně z nabytí nemovitých věcí přímo do nákladů, nebo zda je nutné považovat tuto daň za součást pořizovací ceny kupované nemovitosti. Účelem tohoto článku je analyzovat problematiku a poskytnout na tuto otázku kvalifikovanou odpověď jak z pohledu účetnictví, tak z pohledu daně z příjmů.

Praktický průvodce přípravou na GDPR: Část I. Plánování projektu (Mgr. Michal Nulíček, LL.M.)
Díky čím dál tím větší mediální pozornosti se z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) stalo velké téma, které řeší nejen odborná veřejnost, ale především všichni ti, kteří budou muset od jara roku 2018 dodržovat povinnosti, jež jsou tímto novým nařízením uloženy. GDPR je nové nařízení Evropské unie, jež s účinností od května 2018 zavádí nová často přísnější pravidla pro zpracování osobních údajů, která jsou přímo závazná na celém území Evropské unie.

 

 

Aktuálně