Oslava účetní profese k 20. výročí systému Certifikace účetních v ČR

Datum vydání: 10. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Svaz účetních ČR, Institut certifikace účetních, a. s., Komora certifikovaných účetních a ACCA srdečně zvou na oslavu, která se uskuteční dne 22. 11. 2017 od 15 hodin v Paspově sále budovy Staropramenu v Praze na Smíchově. Součástí setkání bude slavnostní předávání certfikátů.

Svaz účetních ČR, Institut certifikace účetních, a. s., Komora certifikovaných účetních a ACCA pořádají oslavu účetní profese k 20. výročí  systému Certifikace účetních v ČR.


Program
15.oo—15.30
Prezence, welcome drink

15.30
Zahájení
PhDr. Jaroslav Louka, předseda představenstva ICÚ
Ing. Jana Pilátová, prezidentka SÚ ČR, zástupce MF ČR
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc., VŠE v Praze, NÚR
Mgr. Ing. Magdalena Králová, předsedkyně Výboru pro otázky účetní profese SÚ ČR
Ing. Jan Molín, Ph.D., předseda etické komise KCÚ
Kateřina Benešová, regionální ředitelka ACCA

17.00
Slavnostní předávání certifikátů
Ing. Libor Vašek, Ph.D., předseda KCÚ
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc., předseda Komitétu pro certifikaci SÚ ČR
Slavnostní předávání certifikátů SÚ ČR

18.00
Diskuse, raut

 

Další informace mimo jiné na https://www.svaz-ucetnich.cz/aktuality/oslava-ucetni-profese-v-cr-ke-20-vyroci-systemu-certifikace-ucetnich-v-cr.

Aktuálně