Využijte poslední volná místa a registrujte se na seminář Novela zákona o DPH 2019

Datum vydání: 5. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Srdečně Vám zveme na seminář Olgy Holubové s názvem Novela zákona o DPH 2019, který se koná 10. prosince 2018. Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, která se dotkne všech plátců.

Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení, důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Účastníci semináře budou mít také dostatečný prostor na dotazy a konzultace.

Obsah semináře:

 • Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
 • Sledování obratu
 • Osoby povinné k dani – nové vymezení
 • Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
 • Digitální služby – místo plnění
 • Poukazy – nová pravidla
 • Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
 • Nový výpočet daně, zaokrouhlování
 • Směna, platby virtuální měnou
 • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 • Osvobození bez nároku na odpočet
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Korekce odpočtu a změna režimu nově
 • Vracení daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Časový posun

Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1, sál č. 319

Předplatitelé produktů Wolters Kluwer získávají 30% slevu na tento seminář. 

Seminář můžete objednávat zde >>

 

Aktuálně