Komentář k zákonu o NKÚ je na světě, pomůže s pochopením role NKÚ i jeho činnosti

Datum vydání: 10. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Kolektiv autorů společně se zástupci nakladatelství Wolters Kluwer 9. listopadu pokřtili první komentované vydání zákona o NKÚ. Komentář má přispět k pochopení úlohy jediného nezávislého auditora státu, kterým Nejvyšší kontrolní úřad je.

Komentář ocení nejen ti, kteří přijdou do styku s kontrolou NKÚ a jejími výstupy, ale i lidé, kteří by se chtěli dozvědět více o samotné kontrolní činnosti NKÚ.

„Komentář je přínosný zvláště pro ty, kteří jsou ze strany NKÚ kontrolováni. Jeho prostřednictvím se mohou seznámit s tím, co od kontroly čekat, jak probíhá a co vše je s ní spojeno,“ vysvětlil prezident NKÚ Miloslav Kala. „Dozvědí se z něj také, komu a z jakých důvodů jsou určeny kontrolní závěry a proč kontrola NKÚ není duplicitní ke kontrolám vykonávaným ve veřejné správě orgány exekutivy,“ dodal na závěr.
Komentované vydání v sobě spojuje pohled na činnost úřadu jak ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ze strany externích odborníků z oblasti justice. Ústavněprávní rovina reprezentovaná názory soudce Ústavního soudu Radovana Suchánka a pohled soudce Nejvyššího soudu a člena Kárné komory NKÚ Františka Púryho se v publikaci prolínají se zkušenostmi prezidenta NKÚ a praktickými poznatky ze samotného výkonu kontrolní činnosti, doplněnými o zkušenosti interních právníků NKÚ.
Vedle již zmíněných soudců jsou autory komentáře prezident NKÚ Miloslav Kala, ředitelka právního odboru NKÚ Tereza Koucká Hőfferová a Jiří Krůta, vedoucí oddělení legislativních agend a dokumentace.
Publikace vyšla v knižní podobě v nakladatelství Wolters Kluwer. K dispozici je také e-kniha a elektronická forma komentáře. Ta je dostupná v Automatizovaném systému právních informací (ASPI).  

 

Zdroj: Tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, 2017 (https://nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/komentar-k-zakonu-o-nku-je-na-svete--pomuze-s-pochopenim-role-nku-i-jeho-cinnosti-id9138/)

Aktuálně