Metodické aktuality Svazu účetních číslo 10/2017

Datum vydání: 16. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici Metodické aktuality Svazu účetních č. 10/2017 ze dne 13. listopadu 2017.

Poslední číslo letošního ročníku Metodických aktualit Svazu účetních ČR přináší důležité informace k účetní závěrce podnikatelů. Úvodní kapitola shrnuje nejvýznamnější legislativní změny roku 2017. Další text je zaměřen na oblast inventarizace a v jejím rámci detailněji na jednotlivé složky majetku, závazky a vlastní kapitál. Část věnovaná uzávěrkovým operacím připomene, jak správně účtovat o odložené či splatné dani z příjmů či o rezervě na tuto daň. Nechybí ani rekapitulace kritérií dle zákona o účetnictví pro správné zařazení v rámci kategorizace účetních jednotek. Na konkrétních příkladech je také vysvětleno, kdy vzniká účetní jednotce povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

Obsah a výňatek Metodických aktualit č. 10/2017 naleznete zde >>

(Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.cz, 2017. © thinkstockphotos.com) 

Aktuálně