Nové články z oblasti účetnictví naleznete v sekci Obsah/Odborné články

Datum vydání: 21. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nové výklady k legislativním novinkám, příjmům fyzických osob osvobozených od daně z příjmů, třístrannému obchodu nebo ke spojeným osobám na dani z příjmů a na dani z přidané hodnoty v podmínkách roku 2017.

Na portálu DAUC.cz zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články, které následně naleznete v časopise Účetnictví v praxi.

Legislativní novinky k 6. 11. 2017 (Ing. Lenka Froschová)
S novým vydáním měsíčníku se nabízí další přehled aktualit, které by neměly uniknout pozornosti v naší odborné praxi. Vývoj v úpravě některých oblastí doznává změn, jejichž sledování vyžaduje značnou časovou náročnost. Za poslední měsíc jsme mohli zaregistrovat především velké množství informací a metodických pokynů zveřejňovaných na webových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz). Bližší informace k těmto sdělením, ale také další novinky především v oblasti daňové jsou obsahem následujícího příspěvku.

Příjmy fyzických osob osvobozené od daně z příjmů (Ing. Jiří Vychopeň) 
Následující příspěvek je zaměřen zejména na příjmy fyzických osob osvobozené od daně, kterých se týkají změny přijaté novelou zákona o daních z příjmů, s účinností od 1. 7. 2017, obsaženou v části první zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela ZDP“).

Spojené osoby na dani z příjmů a na dani z přidané hodnoty v podmínkách roku 2017 (Ing. Ivana Pilařová) 
Vztahy mezi spojenými osobami jsou v podnikatelském světě na denním pořádku. Se spojenými osobami obchodujeme, uzavíráme smlouvy nejrůznějšího druhu, zakládáme s nimi obchodní korporace, nebo je také zaměstnáváme. Právě spojené osoby jsou v některých případech využívány jako „nástroje“ pro daňovou optimalizaci základu daně jedné, nebo druhé ze smluvních stran. Prostředkem je modifikace smluvních cen ať již směrem dolů, či nahoru. Pro nikoho nebude velkým překvapením, že v daňové oblasti existují různé „pojistky“ státu proti těmto jevům.

Třístranný obchod (Ing. Petr Vondraš) 
Třístranný obchod je podle českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zjednodušení, které umožňuje plátcům z jiných členských států vyhnout se legálně registraci k dani z přidané hodnoty v České republice. Protože § 17, který třístranný obchod v tuzemském zákoně o DPH upravuje, je implementací článků 141 a 197 směrnice 2006/112/ES, lze obecné principy tohoto zjednodušení aplikovat i na obchody, které mají místo zdanění v jiném členském státě, byť pro jistotu je pak lepší zkonzultovat možnost využití třístranného obchodu s daňovým poradcem konkrétního státu Evropské unie.

 

Články jsou přístupné po přihlášení k vašemu účtu na portále DAUC.cz. 

Aktuálně