Digitalizace daní je nezvratný proces (tisková zpráva KDP ČR)

Datum vydání: 29. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jaké má dopady narůstající digitalizace daní a jaký to bude mít dopad na daňové poradce, daňové poplatníky, ale i celkově na lidskou společnost? O tom byla konference "Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni?"

Konferenci pořádala Komora daňových poradců ČR společně s celoevropskou Asociací daňových poradců  CFE (Confédération Fiscale Européenne) a IFA ČR (International Fiscal Association)  a účastnilo se jí více než 100 daňových poradců z celé Evropy. 

Digitalizace a automatizace daňových procesů stejně jako stále narůstající množství dat, která jsou shromažďována a zpracovávána, systémy s umělou inteligencí a schopností se učit a zdokonalovat, to je budoucnost správy daní i daňového poradenství. „Schopnost přizpůsobit se novým technologickým možnostem a v kombinaci s expertní znalostí daňové problematiky klientům přinášet jedinečnou přidanou hodnotu, to je budoucnost daňového poradenství.  Je zřejmé, že jednoduché úkony v účetnictví a v daních budou nahrazeny automatickým zpracováním,“ říká tajemník Komory daňových poradců Radek Neužil.
Ze strany finančních správ se dá očekávat pokračující trend snahy o získávání stále většího množství dat a informací od daňových poplatníků. Úlohou daňových poradců bude i nadále pomáhat svým klientům s porozuměním požadavků, které jsou na ně ze strany státu v souvislosti s daněmi kladeny. 

Ve vystoupeních přednášejících zazněly příklady praktického využití  technologií umělé inteligence, například kanadského systému „daňového předvídání“, který dokáže na základě analýzy dat z minulosti  předpovědět výsledek soudního jednání, přičemž ho využívají jak daňoví poradci a finanční správa, tak samotní soudci. Díky němu je pak možné se vyvarovat zbytečným sporům na obou stranách a soudy se mohou věnovat jen skutečně zásadním a sporným záležitostem, které pomáhají formovat výklad daňového práva.

S ohledem na intenzivní pokračování  digitalizace je potřeba se seriózně zabývat otázkou regulace umělé inteligence a zdaňování robotů. Europoslankyně Dita Charanzová účastníky informovala, že takové debaty již probíhají i na půdě Evropského parlamentu. Profesor Xavier Oberson ze Ženevské univerzity v této souvislosti předpověděl potřebu definování nové formy „robotické entity“ s právy a povinnostmi, která by doplnila dnešní právní ukotvení fyzických a právnických osob.

Organizátory v závěru ve svém vystoupení potěšil viceprezident CFE Ian Hayes konstatováním: „Pokud byla na začátku položena otázka, zda jsou daňoví poradci na digitalizaci daní připraveni, odpověď zatím není úplně jednoznačná. Důležité ovšem je, že daňoví poradci vědí, jaké jsou současné trendy a cesty, po kterých se mohou vydat tak, aby byli nadále pro své klienty přínosem.“

 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR
T: +420 731 423 975  
E: prezident@kdpcr.cz 
H: www.kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00  Brno

 

 

Aktuálně