Nové odborné články daňové oblasti dostupné na portálu DAUC.cz

Datum vydání: 6. 12. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete výklady ke změnám novelou č. 170/2017 Sb. u poplatníků s paušálními výdaji v roce 2018, k plněním osvobozeným od DPH s nárokem na odpočet daně a v neposlední řadě k ochraně osobních údajů evropskou směrnicí GDPR.

Na portálu DAUC.cz zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články, které následně naleznete v čísle 11/2017 časopisu Daně a právo v praxi.

Dopady zákona č. 170/2017 Sb. na celkové zatížení poplatníka s paušálními výdaji v roce 2018 (Ing. Ivan Macháček)
Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ke snížení limitní výše příjmů pro uplatnění paušálních výdajů (ve výši 30 %, 40 %, 60 % a 80 % z dosažených příjmů). Tato hranice byla snížena z dosavadních 2 mil. Kč na 1 mil. Kč zdanitelných příjmů. Současně došlo ke zrušení § 35ca ZDP, který se týkal omezení slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění na dítě při uplatnění paušálních výdajů. Za zdaňovací období roku 2017 záleží na rozhodnutí poplatníka, co je pro něho z hlediska optimalizace daňového řešení výhodnější – zda uplatní nesníženou výši limitu paušálních výdajů (v tomto případě poplatník musí uplatnit § 35ca ZDP), anebo použije sníženou výši limitu paušálních výdajů (pak již poplatník nemusí uplatnit § 35ca ZDP). Pro zdaňovací období roku 2018 se již promítne jednoznačně snížená limitní výše paušálních výdajů a současně zrušení § 35ca ZDP.

Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně (Ing. Jiří Vychopeň)
Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je nutno rozlišovat plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, a plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. V tomto článku se budeme zabývat plněními, která jsou podle současného znění ZDPH osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Ačkoli se u těchto plnění neuplatňuje daň na výstupu, lze u souvisejících přijatých zdanitelných plnění za stanovených podmínek standardním způsobem uplatňovat odpočet daně na vstupu.

Praktický průvodce přípravou na GDPR: Část II. Analytická část projektu (Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E)
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) se kvapem blíží a většina organizací již nějakým způsobem zahájila projekt přípravy na plnění nových povinností, které jim toto nové nařízení ukládá. Pokud vaše společnost patří k těm, které ještě s přípravami nezačaly, doporučujeme projekt co nejdříve zahájit a přípravy nepodcenit. Návod na to, kde začít a jak projekt zahájit, najdete v předchozím díle této série článků. V tomto díle se budeme podrobněji věnovat analytické části projektu, a to etapě GAP analýzy a dopadové analýzy.

Expertní příspěvek / Švarcsystém ve světle nedávné judikatury (Ing. Lucie Bláhová, Mgr. Anna Szabová)
Problematika „švarcsystému“ je právně i daňově velmi rozsáhlá a v konkrétní praxi se často jeví jako nepřehledná a nejednoznačná, jelikož je protkána mnoha právními normami a judikaturou soudů. Přestože v nedávné době nedošlo k novelizaci zákona o zaměstnanosti či zákona o daních z příjmů fyzických osob ovlivňující danou oblast, byla vydána některá soudní rozhodnutí, jež mohou napovědět, jakým směrem se daňová i právní oblast tohoto ožehavého tématu, především v podobě možné překvalifikace smluvního vztahu mezi podnikateli na závislou činnost, ubírá.

 

Poznámka redakce: Články jsou přístupné po přihlášení v Můj účet dle rozsahu licence.

Aktuálně