Nové články daňové oblasti na portále DAUC

Datum vydání: 12. 12. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete výklady k možnostem řešení účetní ztráty s. r. o., z oblasti pracovního práva k poskytování cestovních náhrad a také k porušení soukromí na pracovišti. Neopomínáme také souhrnný výklad judikatury k úrokům hrazeným správcem daně u DPH.

Na portálu DAUC.cz zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články, které následně naleznete v čísle 11/2017 časopisu Daně a právo v praxi.

Možnosti řešení účetní ztráty s. r. o. (Ing. Martin Děrgel)
Pokud má společnost s ručením omezeným (s. r. o.) za účetní období vyšší náklady než výnosy, tak vykáže ztrátový (záporný) výsledek hospodaření za účetní období alias účetní ztrátu, kterou je třeba dříve či později nějakým způsobem řešit. Obvykle a pro společníky „bezbolestně“ se to děje na úkor dřívějších nebo budoucích účetních zisků. Je-li ztráta výrazná, dřívější zisky byly rozděleny společníkům a ty budoucí jsou nejisté, je možné ztrátu vyrovnat příspěvky společníků, případně snížením základního kapitálu.

Poskytování cestovních náhrad – otázky a odpovědi (JUDr. Marie Salačová)
V poslední době se v praxi objevily další nejasnosti spojené s poskytováním náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců. Jedná se o situace, které nejsou výslovně řešené v zákoně, a přiznávání předmětných náhrad musí být v podstatě vyvozeno ze zákonného textu, přesněji řečeno ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Následující příspěvek prostřednictvím otázek a odpovědí řeší mj. problematiku vysílání zaměstnance na pracovní cestu, používání silničního motorového vozidla zaměstnancem na pracovní cestě a zaměřuje se i na dotazy týkající se zahraničních pracovních cest.

Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí (Ing. Antonín Daněk)
Následující příspěvek vymezuje situace, kdy je anebo není student považován za nezaopatřeného, a tedy kdy je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Další výklad je pak zaměřen na výkon práce studenta v zahraničí a na jeho povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení – jak k danému státu, ve kterém student pracuje, tak povinnostem vyplývajícím po návratu studenta do České republiky. Závěr příspěvku je věnován naopak analogii u českého zaměstnavatele, který se rozhodne zaměstnat studenta z Evropské unie.

Nad judikaturou o úrocích hrazených správcem daně ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH (Ing. Zdeněk Burda)
V posledních letech začaly finanční úřady šířeji prověřovat nároky daňových subjektů na odpočty DPH. V řadě případů pak kontrolování trvalo dlouhou dobu a na přetřes se dostaly otázky úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů. Státní správa se dlouho bránila názoru, že by měla daňovým subjektům nějak kompenzovat skutečnost, že finanční prostředky, na které mají nárok, jsou jim vypláceny až se značným časovým odstupem. Soudním rozhodnutím na toto téma je věnován dnešní výběr z judikatury.

Nové delikty týkající se porušení soukromí na pracovišti (novela zákona o inspekci práce) (JUDr. Eva Janečková)
Článek jste měli možnost si přečíst již v říjnu 2017, kdy byl s předstihem zveřejněn na portále DAUC.cz.

 

Poznámka redakce: Články jsou přístupné po přihlášení v Můj účet dle rozsahu licence.

Aktuálně