Seminář Uplatňování DPH v roce 2018

Datum vydání: 11. 12. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přihlašte se co nejdříve. Seminář Olgy Holubové proběhne 22. ledna 2018. Posluchači budou seznámeni s praktickými problémy v oblasti DPH pomocí příkladů. Důraz bude kladen na poslední změny zákona a jejich výklad prezentovaný na stránkách Finanční správy.

Více informací k semináři Uplatňování DPH v roce 2018 naleznete na našich stránkách Wolters Kluwer.

Místo konání: ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1, sál č. 319

Komu je seminář určen: plátcům DPH, účetním a daňovým poradcům.

Nárok na 30% slevu mají předplatitelé produktů Wolters Kluwer ČR, a. s.

Informace o lektorce:
Olga Holubová (www.olgaholubova.cz) je daňovou poradkyní od r. 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost. Je členkou odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR. Nakladatelství Wolters Kluwer ČR paní lektorce vydalo řadu knih, v poslední době např. Osvobození od DPH - vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH, 2. rozšířené a aktualizované vydání; a nově připravujeme Komentář k zákonu o DPH, jehož je spoluautorkou. V anketě „Daňař roku“ ji odborná veřejnost zvolila již několikrát vítězem v kategorii „Daňová hvězda v oblasti DPH“.

 

Více také na https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/uplatnovani-dph-v-roce-2018.p4084.html.

Aktuálně