Novela prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele

Datum vydání: 18. 12. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dne 15. prosince 2017 byla ve Sbírce předpisů České republiky publikována novela účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele - vyhláška č. 441/2017 Sb.

Na základě schválených změn se např. nebudou v rámci dlouhodobého nehmotného majetku vykazovat nehmotné výsledky výzkumu, účetní jednotka se bude moci rozhodnout mezi dvěma způsoby vykazování časového rozlišení v aktivech a pasivech rozvahy, dochází i ke změně vykazování převedeného nerozděleného zisku minulých let a převedené neuhrazené ztráty minulých let.

Novela nabývá účinnosti 1. 1. 2018 a použije se pro účetní období započaté 1. 1. 2018 nebo později.

Vyhláška č. 441/2017 Sb. >>

 (Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.cz, 2017. © thinkstockphotos.com) 

 

Aktuálně