Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Datum vydání: 19. 12. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství zaznamenalo opakující se dotazy podnikatelské veřejnosti vztahující se k registračnímu řízení k dani z přidané hodnoty, a to zejména v souvislosti s prověřováním výkonu ekonomické činnosti žadatelů o registraci k DPH a délkou registračního řízení.

Generální finanční ředitelství proto vydává Informaci, aby nejen připomnělo obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména aby upozornilo na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (skutečné sídlo, bankovní účet). Doložení těchto příloh společně s přihláškou je dobrovolné, nicméně se tím může samotný proces registrace urychlit. 

Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty >>

Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty - informace o ekonomické činnosti >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com) 

Aktuálně