Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Datum vydání: 4. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dne 22. prosince 2017 byla ve Sbírce předpisů ČR publikována vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

463/2017 Sb.


VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2017

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč. 
Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 29,80 Kč u motorové nafty.
§ 5
Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.

Aktuálně