Finanční zpravodaj číslo 1/2018

Datum vydání: 17. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách letošní první Finanční zpravodaj ze dne 17. ledna 2018.

Finanční zpravodaj č. 1/2018 obsahuje:

  1. Pokyn GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, včetně přílohy
  2. Pokyn GFŘ-D-36 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
  3. Sdělení k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

 (Zdroj: Ministerstvo fainancí ČR, www.mfcr.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně