Nové články z daňové oblasti na portále

Datum vydání: 19. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Připomínáme, jak vypočítat a podat daňové přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí za rok 2017. Věnujeme se také aktuálnímu tématu ubytování a nájmu přes AirBnb a novému pokynu GFŘ-D-33. Více v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Předplatitelé naleznou nové články v sekci Obsah / Odborné články.


Nájem versus ubytovací služba (JUDr. Ing. Lubomír Janoušek)
Zejména v poslední době se často objevují otázky cílené na problematiku nájmu a ubytování a zdá se, že ne vždy je objektivně vnímán rozdíl mezi těmito skupinami relativně četných typů příjmů. Z hlediska podstaty těchto skupin příjmů plynoucích z nájmu, resp. ubytování, je však možné nalézat celou řadu odlišností, které jsou důležitým a určujícím faktorem pro správné zařazení příslušného typu příjmu. Zatímco každý poplatník rozumí tomu, že hotel bude mít asi jiný daňový režim než občan, jenž pronajímá za úplatu svůj byt nebo jeho část, už ne každý si uvědomí, že ta samá situace jako v případě hotelu, bude nutně vznikat také u zmíněného občana, který bude poskytovat obdobné služby jako předmětný hotel, i když to tak na první pohled nemusí úplně vypadat. Jedná se přitom o posouzení té hlavní složky nabízené služby, tj. nabídky ubytování. Další služby, které jsou se službou eventuálně nabízeny jako např. snídaně, úklid apod., mohou také přispět k argumentům pro správné posouzení zdanitelných příjmů.

Stanovení paušální daně dle pokynu GFŘ-D-33 a zákona č. 170/2017 Sb. (Ing. Ivan Macháček)
Stanovení daně paušální částkou pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob vyplývá z § 7a zákona o daních z příjmů. Pokud poplatník hodlá pro zdaňovací období roku 2018 požádat o stanovení daně paušální částkou, musí tak učinit nejpozději do 31. 1. 2018. Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo v oblasti podmínek uplatnění paušální daně k určitým změnám, které jsou vstřícnější pro poplatníky, kteří chtějí uplatnit tento daňový institut. Ukážeme si výhody paušální daně, podmínky a průběh jejího stanovení správcem daně a na příkladech si uvedeme postup poplatníka, který uplatnil paušální daň za rok 2017 v případě, že je povinen podat za zdaňovací období 2017 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Daň z nemovitých věcí v roce 2018 (Dr. Jindřich Klestil)
Blíží se termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018. Tento příspěvek má, kromě každoročního připomenutí povinností spojených s podáním daňového přiznání, informovat o novele č. 225/2017 Sb. zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 338/1992 Sb.“), účinné od 1. 1. 2018, a také na příkladu ukázat postup výpočtu daně v zatím málo obvyklém případě částečně dokončené zdanitelné stavby podle § 7 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb.

Daňové přiznání k dani silniční v roce 2017 (JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.) 
Datum pro podání daňového přiznání k dani silniční se nezadržitelně blíží, a přestože se s některými povinnostmi k této dani setkáváme i v průběhu roku, zejména pokud se týče placení záloh, přibližme si nyní, čemu věnovat pozornost při jeho vyplňování, ale také jaké poslední změny u této daně byly přijaty.


Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018 (Ing. Antonín Daněk)
S účinností od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda na částku 12 200 Kč. Minimální mzda představuje ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ zaměstnance a současně je vyměřovacím základem pro placení pojistného tzv. osobami bez zdanitelných příjmů. Druhým důležitým parametrem je tzv. průměrná mzda. Ta především určuje částku (aktuálně 2 500 Kč), která u vybraných skupin osob zakládá účast na zdravotním pojištění, a od částky průměrné mzdy se odvíjí i výše minimální zálohy a minimální pojistné osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy k datu 1. 1. 2018 tedy návazně ovlivňuje placení pojistného na zdravotní pojištění jednotlivými skupinami plátců, jakož se dotýká i dalších oblastí zdravotního pojištění.

Poznámka redakce: Pro přístup ke článkům je třeba se přihlásit ke svému účtu.

Aktuálně