Další odborné čtení z daňové oblasti dostupné na portále DAUC.cz

Datum vydání: 23. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete výklady k zadávání veřejných zakázek, počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě a věnujeme se také dopadům některých povinností dle GDPR na činnost podnikatelů. Nechybí judikatura správních soudů, zaměřená tentokrát na místní šetření.

Na portálu DAUC.cz zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články z daňové oblasti, které následně naleznete v čísle 1/2018 časopisu Daně a právo v praxi.

K zadávání veřejných zakázek (prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)
Zadávání veřejných zakázek je procesem, který je začasté – podle zákonné úpravy – nutné uskutečnit a který ústí do uzavření smlouvy (ať již pojmenované nebo nepojmenované; od 1. 1. 2014 se tyto smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že od 1. 11. 2016 je účinný nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který veřejné zakázky upravuje (je účinný jako celek; u některých ustanovení podle jeho § 279 nastane účinnost později) a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek, je vhodné této tematice aktuálně věnovat následující řádky. Je to z toho důvodu, že řada osob se běžně stává osobou činnou v zadávacím procesu a u dalších osob se tak může v budoucnu stát alespoň ad hoc nebo s těmito osobami mohou spolupracovat. Zadavatel se pak může řídit zákonem č. 134/2016 Sb., i když by tuto povinnost obecně neměl.

Praktický průvodce přípravou na GDPR: Část III. Dopad některých povinností dle GDPR na činnost podnikatelů (Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) je strašák, který obchází české podnikatelské prostředí již od jara 2016, kdy vstoupilo jeho definitivní znění v platnost. Od té doby běží dvouletá přechodná doba končící v květnu roku 2018, během které mají všichni podnikatelé čas na to, aby se na plnění nových povinností řádně připravili. Momentálně zbývá do konce této doby zhruba půl roku a přípravy by již měly probíhat v plném proudu. Přesto jsou však jistě tací, kteří s přípravami otáleli a nyní neví, jak s nimi začít, nebo si nejsou jistí, na co se při přípravách zaměřit. Proto jsme pro vás připravili tuto sérii článků, která vám pomůže rychle se v problematice zorientovat, vhodně naplánovat projekt a pochopit nejdůležitější změny, které GDPR přináší.

Počítání stravného při dvoudenní tuzemské pracovní cestě (JUDr. Marie Salačová)
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), s účinností od 1. 1. 2012, přinesla zásadní změnu pro počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách zaměstnanců. A navzdory uplynulým rokům od zmíněného data, činí tato právní úprava v řadách podniků a organizací (u jejich pracovníků zabývajících se právě problematikou poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců a dalších osob) stále problémy.

Místní šetření v judikatuře správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)
Správce daně je oprávněn provádět místní šetření. V některých případech však překračuje jeho meze dané daňovým řádem a dochází tak ke sporům s daňovými subjekty. Rozhodnutím správních soudů na toto téma je věnován dnešní výběr z judikatury. 

Dotazy a odpovědi – pracovní právo (JUDr. Eva Janečková)
V olbasti pracovního práva odpovídá autorka JUDr. Eva Janečková na následující dotazy:

Poznámka redakce: Pro přístup ke článkům je třeba se přihlásit ke svému účtu.

Aktuálně