Akční plán Evropské komise chce řešit lepší výběr DPH (tisková zpráva)

Datum vydání: 29. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Zhruba 150 mld. EUR ročně chybějící DPH ve veřejných rozpočtech je důvodem snahy evropských politiků najít lépe fungující systém výběru DPH. První změny navrhované v tzv. „VAT Action Plan“ by měly být platné již od roku 2019 a zcela nový systém pro dodávky zboží v rámci EU je plánován na rok 2022.

Za účelem diskuze dopadů těchto nových pravidel na podnikatele i daňovou správy uspořádala dne 26. 1. 2018 Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze mezinárodní konferenci VAT Forum, za účasti daňových poradců, Finanční správy a Ministerstva financí, akademiků, podnikatelů a v neposlední řadě i zástupců Evropské komise.

Stávající systém DPH není ideální a ponechává prostor k podvodům, byť ty se na celkovém nedoplatku DPH podílí jen částečně. Komise proto postupně navrhuje opatření, která povedou k zavedení definitivního evropského systému DPH, který by měl být postaven na tzv. principu země určení a příjem z DPH bude mít země spotřeby. Hlavní změnou v novém režimu by byl odvod daně přes tzv. “One Stop Shop”, tedy každý dodavatel by odváděl daň ve svém státě. Finanční úřady by pak vybranou DPH posílaly do států, kam bylo zboží dodáno. Stanislav Kryl, daňový poradce a vedoucí Sekce DPH Komory daňových poradců ČR, uvedl, že finanční správa by ztratila přehled o přeshraničních transakcích vzhledem k plánovanému zrušení některých povinných výkazů. Jako velký problém vidí také nutnost sledovat pohyb zboží a možné chyby ve stanovení státu spotřeby.

Luděk Niedermayer, český europoslanec a místopředseda měnového a hospodářského výboru Evropského parlamentu konstatoval, že opatření pro lepší výběr daní se v mezinárodním měřítku opírají o lepší výměnu informací mezi daňovými správami, vyšší transparentnost, zaměření se na velké společnosti a opatření proti praní špinavých peněz. Dalšími kroky, o kterých se diskutuje, je sjednocení daňových základů napříč EU, zveřejňování údajů velkých nadnárodních firem a řešení problémů zdanění digitální ekonomiky. Naproti tomu se v České republice opatření na lepší výběr daně zaměřuje spíše na malé a střední podniky.

Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, ve svém vyjádření vyzvala legislativce a regulátory k tomu, aby při přípravě návrhů nových opatření brali také v úvahu dopad na plátce daně, protože administrativní zátěž, které jsou vystaveni, je i přes různé politické deklarace velmi vysoká.

Komora dlouhodobě usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí. Ke srozumitelnosti přispívá i dostatek informací a znalostí a k tomuto konference VAT Forum beze sporu přispěla.

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
T: +420 542 422 311
E: neuzil@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

Aktuálně