Přehled nejnovějších článků na našem portálu

Datum vydání: 30. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Podrobně jsme pro vás zpracovali dopady nejdůležitějších legislativních změn do vaší praxe, dále nejnovější judikáty Soudního dvora EU z oblasti DPH či problematiku transakcí s cizoměnovými pohledávkami.

Příspěvky naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Legislativní novinky k 8. 1. 2018 (Ing. Jan Brantl)
Legislativa z přelomu roku a její stručný přehled. Autor v příspěvku zmiňuje například nález Ústavního soudu, který se významným způsobem dotýká elektronické evidence tržeb.

Legislativní novinky roku 2018 (Ing. Pavel Běhounek)
Novely nejen z oblasti daní a účetnictví - tentokrát zpracovány v příkladech a podrobněji, například jak nově aplikovat srážkovou daň z příjmů ze závislé činnosti, či daňové zvýhodnění na dítě. Nechybí ani pohled na oblast DPH či mezd.

DPH v judikátech Soudního dvora Evropské unie (Ing. Petr Vondraš)
Uplynulých šest měsíců přineslo několik zajímavých a v praxi použitelných judikátů Soudního dvora Evropské unie, například rozsudek ve věci Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments, který se týkal odpočtu DPH na vstupu u vyvolané investice bez nutnosti odvedení daně na výstupu z titulu, že samotné dílo bude v majetku jiného subjektu než toho, který si nárokoval odpočet DPH.

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.)
Článek se věnuje zákonným možnostem modifikace kupní smlouvy, respektive tzv. vedlejším ujednáním, které je možné u tohoto smluvního typu sjednat. Jedná se o výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě či zpětného prodeje, předkupní právo, koupi na zkoušku, výhradu lepšího kupce a cenovou doložku.

Řešení paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 v příkladech (Ing. Ivan Macháček)
Příspěvek přináší několik návodů pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob při uplatnění paušálních výdajů v daňovém přiznání za rok 2017 v návaznosti na změny v této oblasti provedené zákonem č. 170/2017 Sb.

Přehled o změnách vlastního kapitálu v účetní závěrce (Ing. Martin Děrgel)
Přehled o změnách vlastního kapitálu je až na výjimky povinnou součástí účetních závěrek obchodních společností. Koho se tato povinnost týká a co vše má přehled obsahovat, o tom všem podrobně informuje náš příspěvek, jehož součástí je i několik příkladů z praxe.

Změny ve mzdové oblasti od 1. 1. 2018 (Ing. Miroslav Bulla)
Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2018 oproti roku 2017 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Vybrané transakce s pohledávkami v cizí měně (prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.)
Oblast pohledávek není jednoduchá, zejména pokud jsou transakce s pohledávkami primárně vyjádřené v cizí měně. Svědčí o tom také interpretace Národní účetní rady, která za dobu své existence zpracovala několik interpretací týkajících se cizoměnových pohledávek. Náš článek se věnuje méně obvyklým transakcím s pohledávkami vyjádřeným v cizí měně, které v české účetní legislativě nejsou jednoznačně řešeny.

Naše poradna z oblasti zemědělství:
Náklady na zpracování žádosti o přidělení dotace
Zdanění dotací na obdělávání zemědělské půdy

Aktuálně