Češi budou na odvod daní pracovat 174 dní, den daňové svobody letos připadne na 23. června (tisková zpráva)

Datum vydání: 5. 2. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Den daňové svobody se postupně vzdaluje počátku roku. Dosud nikdy nepřipadl na pozdější datum, než které vychází pro letošní rok. Daňoví poplatníci v ČR budou pracovat na odvod daní 174 dní, o jeden den více než loni.

Podle společnosti Deloitte připadne den daňové svobody na 23. června 2018. Přibližně stejně jako Češi na tom budou i Nizozemci, Němci a Slovinci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii a Lucembursku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„V roce 2018 se nemění žádná důležitá daňová sazba, změn v daňovém systému je ale poměrně dost. Zvýšilo se například daňové zvýhodnění na první dítě, začaly platit nižší výdajové paušály pro podnikatele a zpřísnily se podmínky pro získání daňového bonusu,“ vysvětluje David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. „Zvýšení minimální mzdy ovlivnilo výši „školkovného“ a tedy efektivního zdanění fyzických osob,“ dodává David Marek.

Výběr daní v letošním roce kromě uvedených změn ovlivní také již dříve zavedené kontrolní hlášení a postupně nabíhající elektronická evidence tržeb. „Aniž by se zvyšovaly sazby, roste díky efektivnějšímu výběru celkové inkaso daní a tedy i indikátory daňového břemene jako je den daňové svobody,” říká David Marek.

Daně v praxi: Nárůst agendy, přísnější kontroly, časté změny legislativy

„Poplatníci a plátci pociťují dlouhodobě nárůst daňové agendy. V řadě případů se finanční úřady zaměřují na analytickou kontrolu poskytnutých dat. Zatímco dříve se zaměřovaly na jednotlivosti, v poslední době posuzují celkovou ekonomickou a daňovou situaci daňového poplatníka na základě důkladnější analýzy dat z přiznání a hlášení. To klade samozřejmě větší nároky na správné nastavení systémů a preciznost poskytovaných dat,” vysvětluje Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení Deloitte.

„I když je český daňový systém obecně podobný jako v ostatních zemích EU, určitá nejistota mezi daňovými poplatníky trvá. Přispívají k tomu časté změny daňových zákonů a nové někdy nejasné výklady stávající daňové legislativy,“ dodává Radka Mašková.

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu.

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, včetně termínu, kdy přesně den daňové svobody nastane:  

Země

Počet dnů

Den daňové svobody

Rumunsko

124

3. 5.

Bulharsko

126

6. 5.

Švýcarsko

127

7. 5.

Litva

133

11. 5.

Kypr

143

22. 5.

Lotyšsko

144

22. 5.

Irsko

144

23. 5.

Polsko

149

27. 5.

Malta

149

27. 5.

Velká Británie

151

29. 5.

Slovensko

151

30. 5.

Španělsko

152

30. 5.

Estonsko

153

1. 6.

Norsko

159

7. 6.

Portugalsko

168

16. 6.

Island

170

19. 6.

Nizozemsko

172

19. 6.

Německo

174

22. 6.

Česká republika

174

23. 6.

Slovinsko

174

22. 6.

Maďarsko

182

1. 7.

Řecko

187

5. 7.

Itálie

189

6. 7.

Švédsko

190

7. 7.

Finsko

195

13. 7.

Rakousko

198

17. 7.

Dánsko

200

17. 7.

Belgie

206

24. 7.

Francie

208

26. 7.

Lucembursko

271

28. 9.

 

Kontakty pro média

Michal Malysa
Head of PR and Communications
mmalysa@deloittece.com
Tel: +420 775 70 80 86

Anna Chocholatá
Senior Media & Public Relations Specialist
achocholata@deloittece.com
Tel: + 420 732 19 98 13

 

Aktuálně