Expertní příspěvky číslo 1/2018 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 9. 2. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele DAUC / DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 1/2018. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti - expertní příspěvky / Rok vydání – 2018.

Článek s názvem Ustanovení § 143 odst. 3 daňového řádu aneb je vždy před zahájením daňové kontroly nezbytné vydat výzvu k podání dodatečného daňového přiznání? od autora Tomáše Rozehnala se věnuje problematickému vztahu výzvy k podání dodatečného daňového přiznání a daňové kontroly. V určitých případech je totiž správce daně povinen upřednostnit výzvu. Bude tomu skoro rok, kdy se rozšířený senát Nejvyššího správního soudu k této otázce vyjádřil. V článku se autor snaží poukázat na fakt, že i přes usnesení rozšířeného senátu není ve věci úplně jasno.

V současné době je poměrně aktuálním tématem snaha Evropské komise o harmonizaci v oblasti přímých daní, konkrétnější informace však většinou nejsou známy. Příspěvek Naděždy Caldrové s názvem Směrnice CCTB a její možné dopady popisuje hlavní rysy návrhu Směrnice o společném základu daně z příjmů, který je v současné době projednáván v pracovních skupinách Komise EU, a nastiňuje i některé problémy spojené s jeho eventuálním přijetím.

Tentokrát nepůjde o nezdaněný, „na černo“ uváděný líh do volného daňového oběhu. Článek nazvaný Koleduje si český stát o další lihovou aféru, tentokrát vyvolanou Celní správou? od Ivo Šulce se zaměřuje na osvobozený líh, resp. na lihové výrobky osvobozené od „harmonizované“ spotřební daně a jejich nákup a prodej v nezměněném stavu. Cílem příspěvku je poukázat na „harmonizaci“ nakládání s osvobozeným lihem od spotřební daně tak, jak si ji představuje příslušná směrnice Evropské unie a jak si ji představuje český národní předpis, harmonizovaný předpis, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.

O co se vlastně jedná v případech nových bytů v rodinných domech, jejichž první úplatný převod nebyl osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí? Jedná se o nespravedlnost vůči poplatníkům, opomenutí při tvorbě zákona nebo záměrnou legislativní úpravu? Těmito a dalšími otázkami se zabývá Romana Dittrichová v článku nazvaném Osvobození novostaveb bytů v rodinných domech pohledem zákonného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Směrnice ATAD je dalším z řady právních předpisů, jejichž primárním cílem je boj proti daňovým únikům. Cílem článku autorů Radima Boháče a Lukáše Hrdličky s názvem Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky je obecně představit jednotlivá opatření uvedená ve směrnici ATAD, která musí být v brzké době transponována do právního řádu České republiky, a zhodnotit možnosti této transpozice.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Prominutí příslušenství daně, Lhůtu pro registraci plátce DPH, Úrok z neoprávněného jednání správce daně a Soudní ochranu v případě exekuce prodejem movitých věcí (ochrana dat daňového subjektu).

Z Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Zneužití práva, Podstatnou změnu a Identifikovanou osobu a osvobozené zdanitelné plnění.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Aktuálně