Ztráta může znamenat optimalizaci daní. Podrobnosti v nejnovějším příspěvku na DAUC.cz

Datum vydání: 12. 2. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele našeho odborného obsahu jsme právě publikovali nejnovější články na téma daňová ztráta, dále akcie a její náležitosti a nakonec rozbor aktuálních soudních rozhodnutí ve věcech daní.

Příspěvky naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2017 (Ing. Ivan Macháček)
V příspěvku rozebíráme vznik daňové ztráty u poplatníka daně z příjmů fyzických osob a její uplatnění ve zdaňovacím období, kdy tato daňová ztráta vznikla, a její odpočet od základu daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Nezapomínáme ani na možnou optimalizaci při uplatnění daňové ztráty v rámci zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.

Obligatorní náležitosti akcie jako cenného papíru (JUDr. Lukáš Sadecký)
Vzhledem k tomu, že akcie může být vydána jako cenný papír (tedy jako listina, tj. skripturní akt na hmotném substrátu) nebo jako zaknihovaný cenný papír (tedy nikoliv jako listina, neboť zaknihovaný cenný papír je náhražkou cenného papíru a ve své podstatě nejlépe odpovídá tzv. zaknihovanému právu) a v praxi převažují akcie jako cenné papíry – vydané tedy jako listiny – jsou v příspěvku popisovány obligatorní náležitosti akcie výlučně jako cenného papíru.

Nad judikaturou týkající se vyjádření ke kontrolnímu zjištění a projednání zprávy o daňové kontrole (Ing. Zdeněk Burda)
V praxi se setkáváme s diskusemi nad pravidly pro ukončování daňové kontroly většinou v případech, kdy daňový subjekt s jejími výsledky nesouhlasí a snaží se ještě před ukončením kontroly její výsledek zvrátit. Zajímavým rozsudkům správních soudů z této oblasti se věnujeme v dnešním výběru z judikatury.

Aktuálně