Nejnovější příspěvky na DAUC.cz: Stručně k novele účetní vyhlášky a k dalším změnám

Datum vydání: 20. 2. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Abyste měli i nadále přehled v neustále novelizované legislativě, naši autoři připravili souhrn novinek týkajících se účetních předpisů a stanovisek finanční správy, ale také změn ve zdravotním pojištění. Dále přinášíme praktický příspěvek k daňovému řešení podnikání manželů.

Články jsou pro předplatitele našeho portálu k dispozici po přihlášení v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY a za několik dní vyjdou také v rámci tištěného časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2018.

Legislativní novinky k 5. 2. 2018 (Ing. Lenka Froschová)
V rámci našeho příspěvku čtenářům chceme poskytnout informace týkající se například novely účetních předpisů, která je v účinnosti od 1. 1. 2018, nebo závěrů, jež vyplynuly ze stanovisek Generálního finančního ředitelství k projednávaným příspěvkům v rámci Koordinačních výborů.

Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018 (Ing. Antonín Daněk)
V právní úpravě zdravotního pojištění dochází ke změnám jak přímo v zákonech zdravotního pojištění, tak v související právní úpravě, tedy i s dopady do zdravotního pojištění. Je také skutečností, že se mění podmínky pro placení pojistného všemi skupinami plátců, neboť od 1. 1. 2018 je stanoven nový (zvýšený) minimální vyměřovací základ u zaměstnance (zaměstnavatele) i osoby samostatně výdělečně činné, zvyšuje se platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů a více zaplatí stát zdravotním pojišťovnám i za „státní pojištěnce“. Blíže tyto změny, a tedy i postupy platné ve zdravotním pojištění zejména po 1. 1. 2018, popisuje následující příspěvek.

Podnikání manželů a obchodní majetek (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím příspěvku se zaměříme na vymezení obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob a na případy použití majetku zahrnutého ve společném jmění manželů k podnikání jednoho nebo obou manželů, a to z hlediska daně z příjmů.

Aktuálně