Blíží se termín přiznání k dani z příjmů 2017. Čtěte naše články k tomuto tématu!

Datum vydání: 22. 2. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Abychom vám přípravu podkladů pro tato přiznání co nejvíce usnadnili, přichystali jsme přehled nejdůležitějších změn roku 2017, dále přehled zásadních informací, na které byste neměli zapomenout, a nakonec i konkrétní příklad vyplněného formuláře.

Daňové přiznání 2017 – jaké změny se týkají fyzických osob?
Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 se poplatníci řídí zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ve kterém pro toto zdaňovací období došlo k řadě změn, přičemž poplatníků daně z příjmů fyzických osob se týkají zejména tyto změny.

Povinnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob a důsledky nepodání přiznání 2017
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je podle § 38g odst. 1 ZDP povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Přečtěte si také ostatní povinnosti poplatníka daně z příjmů.

Příklad na vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017
Pro zdaňovací období roku 2017 vydalo Ministerstvo financí České republiky nový vzor základního tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (tiskopis MFin 25 5405 – vzor č. 24) s novými Pokyny k jeho vyplnění (tiskopis MFin 25 5405/1 – vzor č. 25). Dále byly vydány i nové vzory tiskopisů příloh k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017. Podívejte se na příklad vyplněného tiskopisu daňového přiznání 2017.

Aktuálně