Aktuální odborné články: Dotace, oznamovací povinnost daňových subjektů a finanční leasing po novele

Datum vydání: 28. 2. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele našeho odborného obsahu jsme uveřejnili nové příspěvky. Dozvíte se, jak správně zaúčtovat přijatou dotaci, jaké změny je třeba oznamovat správci daně a nakonec několik novinek v daňovém řešení finančního leasingu.

Příspěvky naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Dotace v účetnictví podnikatelů (Ing. Martin Děrgel)
Dotací se obecně míní peněžitý dar nebo podobné nevratné peněžité plnění plynoucí od veřejného sektoru ve „veřejném zájmu“. V našem příspěvku se zaměřujeme zejména na účetní problematiku provázející dotace u jejich příjemců z řad podnikatelů.

Oznamování změn registračních údajů (Mgr. Ing. Alena Dugová)
Za účelem zajištění aktuálnosti vedené evidence registračních údajů ohledně daňových subjektů je každý daňový subjekt povinen oznamovat správci daně změnu registračních údajů. Daňový subjekt je povinen ve stanovených lhůtách a zákonným způsobem tyto změny oznamovat, aby splnil řádně a včas svoji povinnost, a zamezil tak uložení pokuty a dalším potenciálním negativním důsledkům. Více se dočtete v našem článku.

Finanční leasing v daňových předpisech od 1. 7. 2017 (Ing. Jiří Vychopeň)
Novelizačním zákonem č. 170/2017 Sb. došlo od 1. 7. 2017 ke změnám také v ustanoveních zákona o daních z příjmů, upravujících finanční leasing. Jak se změnily například podmínky daňové uznatelnosti leasingu, objasňuje následující příspěvek. Zmíněn je ale také leasing z pohledu DPH a daně z nabytí nemovitých věcí.

Aktuálně