Nejnovější odborné příspěvky objasňují zdanění příjmů z ciziny nebo uplatnění slevy na manželku

Datum vydání: 7. 3. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na DAUC.cz mají předplatitelé nově k dispozici výklady k daňovému řešení příjmů ze zahraničí či k podmínkám slevy na manželku v daňovém přiznání 2017. V oblasti DPH informujeme o změnách, které se týkají společníků společnosti (dříve sdružení), a přinášíme i novinky ve zdravotním pojištění.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články, které následně naleznete v čísle 3/2018 časopisu Daně a právo v praxi.

Příjmy zdaněné v cizině patří do daňového přiznání v Česku (Ing. Martin Děrgel)
Příjmy českých občanů a firem ze zahraničních zdrojů jsou v praxi poměrně časté, ovšem stejně jako s nimi spojené dotazy a problémy. Podstatné je si uvědomit, že do daňového přiznání k české dani z příjmů musí daňový rezident ČR obecně uvést veškeré své příjmy – a to v hrubé výši – bez ohledu na to, jestli byly v cizině (u zdroje příjmu) zdaněny nebo ne. Souvisejícím častým omylem bývá také podcenění rizika odhalení příležitostných malých příjmů ze zahraničí. Všechny tyto skutečnosti a jejich řešení přináší následující příspěvek.

Uplatnění slevy na manželku v ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2017 (Ing. Ivan Macháček)
V příspěvku se zaměřujeme na podmínky pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Zvláštní pozornost věnujeme otázce, co se zahrnuje a co se nezahrnuje do vlastních příjmů manželky pro účely posouzení splnění limitní výše těchto příjmů při uplatnění slevy na manželku.

Společnost (sdružení bez právní subjektivity) po daňových změnách (Ing. Petr Kout, CSc.)
Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k významným změnám v zákoně o DPH, které se týkají postupů u společníků společnosti v rámci jejich ekonomické činnosti. Těmto změnám je věnován i následující text. Jeho cílem je zrekapitulovat změny týkající se fungování společníků společnosti z pohledu daně z přidané hodnoty a upozornit na hlavní úskalí, která společníky čekají k řešení nejpozději do konce roku 2018.

Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech (Ing. Antonín Daněk)
Ve zdravotním pojištění vznikají při výpočtu pojistného zaměstnance různé situace, ve kterých musí zaměstnavatel zohlednit nejen dosažený příjem zaměstnance, ale také další skutečnosti mající přímý vliv na stanovení zaměstnancova vyměřovacího základu, jak je rozebráno v našem příspěvku prostřednictvím praktických příkladů.

Aktuálně