Aktuální články na téma fúze, osvobození od DPH či příkazní smlouvy

Datum vydání: 14. 3. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Naši předplatitelé naleznou mezi nejnovějšími dokumenty opět příspěvky ze široké škály oblastí, tentokrát je to daň z příjmů právnických osob, DPH, občanský zákoník či insolvenční zákon ve vztahu k daňovému řádu. Nechybí ani stručně okomentovaná aktuální daňová judikatura.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články, které za několik dnů vychází také v tištěné podobě v Daně a právo v praxi č. 3/2018.

Daňové aspekty fúzí (Ing. Milena Otavová, Ph.D.)
Fúze obchodních korporací jsou multidisciplinárním procesem, který zasahuje výrazně také do oblasti daňové. Při úvahách o jejím provedení je problematika zdanění pro společnosti jednou z klíčových oblastí, protože výše daňového zatížení hraje jeden z významných faktorů při samotném rozhodování, zda přeměnu uskutečnit. Největší dopad na zúčastněné společnosti má zajisté daň z příjmů právnických osob, nicméně i dopady ostatních daní nejsou zanedbatelné. Příspěvek však bude zaměřen pouze na daňové povinnosti zúčastněných korporací na přeměně z pohledu daně z příjmů právnických osob.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně (Jiří Vychopeň)
U těchto plnění se neuplatňuje daň na výstupu a u přijatých zdanitelných plnění použitých pro uskutečnění těchto osvobozených plnění nejsou plátci oprávněni k odpočtu daně na vstupu. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, je oprávněn u tohoto přijatého zdanitelného plnění uplatnit nárok na odpočet daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně.

Závazky ze smluv příkazního typu (Ing. Libor Novotný)
Problematikou závazků ze smluv příkazního typu se zabývá občanský zákoník v dílu 5, hlavy II, části čtvrté, konkrétně v § 2430 až 2520, které dále rozděluje do oddílů zabývajících se příkazem, zprostředkováním, komisí, zasílatelstvím a obchodním zastoupením. V příspěvku pro srovnání nechybí ani některá související ustanovení dřívější právní úpravy.

Několik poznámek k judikatuře z oblasti daňového a insolvenčního řízení aneb Bude někdy z polojasna jasno? (Mgr. Petr Taranda)
Stalo se již jakousi nepsanou tradicí, že problematika vztahů daňového a insolvenčního řízení se těší stálé pozornosti jak civilních, tak i správních soudů. V tomto článku bychom chtěli upozornit na některá místa v ustanovení jak insolvenčního, tak i daňového práva, která však rozhodně pro tuto chvíli z hlediska jejich výkladů a následné aplikace nepůsobí sjednocujícím dojmem.

Aktuální judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)
Ve výběru judikatury přinášíme tato témata:
- Meze dokazování a přechod na pomůcky
- Ke způsobu postihování podvodů na DPH
- Trestní oznámení jako nezákonný zásah
- Zajištění daně jako nezákonný zásah
- Trvající předpoklady pro zajištění daně

Aktuálně