Metodické aktuality číslo 4/2018

Datum vydání: 14. 3. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici Metodické aktuality Svazu účetních č. 4/2018 ze dne 12. března 2018.

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů občanů v evropském prostoru. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů vstoupí v účinnost od 25. května 2018 a týká se všech firem, institucí, živnostníků a on-line služeb, které pracují s osobními údaji klientů. GDPR zavádí celou řadu nových povinností a pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. To vše se na straně firem a dalších dotčených subjektů odrazí ve zvýšené administrativní zátěži, budou muset zavést nezbytná technická, organizační a procesní opatření a zdokumentovat, že zpracovávají pouze ta osobní data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná. Snadnější orientaci v problematice GDPR vám umožní článek Mgr. Zuzany Kohútové, která se věnuje i specifikům ve mzdové a účetní agendě a v personalistice.

V další části časopisu si zrekapitulujeme metody zamezení dvojího zdanění, které obsahují smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, dosud uzavřené Českou republikou. Nechybí ani odpovědi na aktuální dotazy z oblasti účetnictví a daní.

Obsah Metodických aktualit č. 4/2018 naleznete zde >>

(Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.cz, 2018. © shutterstock.com) 

 

 

Aktuálně