Nejnovější příspěvky na DAUC.cz: Novinky v DPH u služeb spojených s dovozem a vývozem a u zdaňování společností (sdružení)

Datum vydání: 19. 3. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Nejen DPH se ovšem týkají aktuální uveřejněné články. Pro náš Portál daňových poradců a účetních profesionálů DAUC.cz vypracovali naši přední odborníci také přehled legislativních novinek a praktický příspěvek k rozdílům v daňovém řešení prodeje hmotného majetku – včetně názorných příkladů.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nyní následující odborné příspěvky:

Legislativní novinky k 5. 3. 2018 (Ing. Jan Brantl)
Opět přinášíme přehled novinek v daňové a účetní oblasti. Náš příspěvek zaměřujeme na aktuální problematiku elektronické evidence tržeb. Dále také zmiňujeme zajímavý judikát z oblasti daně z přidané hodnoty, který snad napomůže k omezení případů vybrat daň „za každou cenu“ u subjektů, jež jsou nevědomky zapleteny do podvodného jednání v oblasti DPH.

Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od DPH (Ing. Pavel Běhounek)
Finanční správa dne 2. 1. 2018 zveřejnila Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, na jejímž základě dochází od 1. 3. 2018 ke změně správní praxe pro uplatnění osvobození u těchto služeb (typicky se jedná o přepravu zboží). Uvedená informace reaguje na loňskou judikaturu Soudního dvora EU řešící podmínky pro osvobození služeb souvisejících s vývozem, resp. s přepravou zboží uskutečňovanou ve vybraných celních režimech. Tento článek se zabývá podmínkami pro osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem, u nichž by neuvážené použití judikatury mohlo vést k mylným závěrům, protože ani informace Finanční správy použití judikatury SDEU na tyto služby příliš nevyjasnila.

Nová pravidla zdaňování společností (sdružení) (Ing. Petr Vondraš)
Novela zákona o DPH č. 170/2017 Sb., účinná od 1. 7. 2017, zcela změnila zdaňování společností, dříve označovaných jako sdružení. Společnosti existující před účinností novely musí přejít na nový systém nejpozději 1. 1. 2019, nově vzniklé společnosti se již musí řídit novými pravidly. Ty mají dopad především na fakturaci, a proto s nimi přijdou do styku i firmy, které se společnostmi obchodují. Více se dočtete v našem příspěvku.

Rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku (Ing. Ivan Macháček)
V článku si s využitím příkladů ukážeme rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který není a nikdy nebyl zařazen v obchodním majetku, prodeje hmotného majetku, který byl vyřazen z obchodního majetku, a prodeje hmotného majetku při uplatnění paušálních výdajů.

Aktuálně