Sleva na manželku v daňovém přiznání 2017

Datum vydání: 20. 3. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

S blížícím se koncem března vrcholí přípravy daňových přiznání fyzických osob za rok 2017. Jednou z hojně využívaných položek daňového přiznání je sleva na manželku.

Abyste si mohli být jisti, že tuto položku uplatňujete správně, přečtěte si náš aktuální příspěvek. Upozorňujeme v něm, jaké je třeba dodržet podmínky slevy na manželku, a také mimo jiné odpovídáme na otázku, co se zahrnuje a co se nezahrnuje do vlastních příjmů manželky.

Uplatnění slevy na manželku v ročním zúčtování a daňovém přiznání za rok 2017
V příspěvku se zaměříme na podmínky pro uplatnění slevy na dani na manželku (manžela) v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017. Zvláštní pozornost budeme věnovat otázce, co se zahrnuje a co se nezahrnuje do vlastních příjmů manželky pro účely posouzení splnění limitní výše těchto příjmů při uplatnění slevy na manželku, vše objasníme prostřednictvím praktických příkladů.

Přečtěte si také, jak v rámci naší poradenské služby pro předplatitele na specifické otázky nejen ke slevě na manželku, ale také k daňovému zvýhodnění na děti, odpovídají naši přední odborníci z řad daňových poradců i správců daně:
Manžel uplatňuje slevu na manželku jako na vyživovanou osobu. Zahrnuje se do vlastního příjmu manželky i příjem z titulu dávek pěstounské péče?
Manžel si hodlá uplatnit slevu na manželku, která měla pouze nízký příjem ze závislé činnosti. Zahrnuje se do limitu příjmů manželky mzda za prosinec vyplacená v lednu následujícího roku?
Dcera ukončila učební obor výučním listem až v září, protože opakovala zkoušku. Na úřad práce se dostavila v říjnu. Může si otec uplatnit odpočet na dítě ještě za měsíc srpen?
Student vysoké školy změnil prezenční formu studia na dálkovou. Považuje se i nadále za vyživované dítě a může si u zaměstnavatele nárokovat daňovou slevu na studenta a rodiče na něj uplatnit daňové zvýhodnění?

Aktuálně