Jak odložit podání daňového přiznání? Dočtete se v našich čerstvě publikovaných článcích!

Datum vydání: 5. 4. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Možnosti odkladu daňového přiznání objasňuje praktický příspěvek Ing. Děrgela, dále se věnujeme daňovým aspektům zápůjček a poskytování automobilu zaměstnancům. Z oblasti DPH probíráme daňové doklady a zařazujeme rovněž aktuální tematiku ochrany osobních údajů.

Všechny příspěvky vyjdou příští týden v dubnovém Daně a právo v praxi. Můžete si je však přečíst již dnes v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Rozdíly v zápůjčce poskytnuté zaměstnanci a podnikateli (Ing. Ivan Macháček)
Zápůjčkou se zabývá § 2193 až 2200 občanského zákoníku. Rozumí se jí situace, kdy zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Zatímco výpůjčka se vztahuje na věci určené individuálně, zápůjčka se vztahuje na věci určené druhově. Zápůjčka může být peněžitá nebo nepeněžitá. Při peněžité zápůjčce a při zápůjčce poskytnuté v cenných papírech lze ujednat úroky. V článku si ukážeme rozdílné daňové řešení zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci a zápůjčky poskytnuté podnikateli.

Odklad termínu podání přiznání k daním z příjmů (Ing. Martin Děrgel)
I když se v tomto příspěvku zaměřujeme speciálně na přiznání k daním z příjmů – osob fyzických nebo právnických – tak jelikož jde o doménu převážně procesního daňového práva, jsou uvedená pravidla v mnohém uplatnitelná i u jiných daní. Zákon o daních z příjmů kupodivu neobsahuje tak základní informaci, jako do kdy je potřeba podat daňové přiznání. Pro odpověď na tuto otázku je nutno vyhledat obecný procesní daňový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. V našem příspěvku jsme pro vás veškeré zákonné informace a povinnosti podrobně zpracovali.

Daňové doklady v roce 2018 – 1. část (Jiří Vychopeň)
Následující první část dvoudílného příspěvku, který se věnuje daňovým dokladům podle zákona o dani z přidané hodnoty, se zabývá především obecnými ustanoveními ZDPH k této oblasti, pravidlům pro vystavování daňových dokladů a také jejich náležitostem.

Daňové souvislosti poskytování automobilů zaměstnancům pro služební i soukromé účely (Ing. Pavel Uminský, Ph.D.)
Současná doba ekonomického růstu je spojena s velmi obtížným získáváním nových kvalitních a loajálních zaměstnanců. Zaměstnavatel proto musí nabízet nejen dobré mzdové podmínky, ale i celou škálu nepeněžních benefitů. Jedním z těchto benefitů je i poskytnutí automobilu zaměstnancům pro služební i soukromé účely. Zaměstnanci bývá tento benefit mnohdy velmi oceňován. Zaměstnavatelé jej často vnímají jako velmi nákladnou záležitost. Cílem následujícího příspěvku je ukázat a vyhodnotit výhody a nevýhody poskytování tohoto benefitu na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů na praktických příkladech.

Praktický průvodce přípravou na GDPR: Část IV. Shrnutí nejdůležitějších povinností (Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E)
Čas neúprosně běží a již v řádu týdnů bude Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) účinné. Tato série článků se již od loňského roku zabývala praktickou stránkou přípravy na účinnost GDPR a nejdůležitějšími změnami, které GDPR přináší. Veřejným tajemstvím přitom je skutečnost, že velká většina povinností vyplývajících z GDPR vyplývala již ze zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v některých případech i v přísnější podobě. V předchozích článcích bylo pojednáváno o přípravě projektu zajištění souladu vašeho podnikání s touto novou právní úpravou, dále byla podrobněji rozpracována analytická část projektu a rovněž byly zmíněny specifické instituty, které musí být při přípravě a realizaci projektu zohledněny. V tomto závěrečném dílu vám představíme praktický přehled a shrnutí těch nejzásadnějších kroků, které je před účinností GDPR nutné realizovat, a také zrekapitulujeme rámcový plán celého projektu.

Aktuálně