ČSOB Rodinné firmy (rozhovor)

Datum vydání: 5. 4. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jedním z aktuálních klíčových témat v oblasti poradenství firmám jsou rodinné firmy a jejich aktiva, nástupnictví v nich a s tím spojené řešení těchto situací. Důvodem je množství podniků, které vznikaly bezprostředně po revoluci, a dnes tak logicky řeší téma odchodu zakladatele a původního vlastníka.

Na možnosti řešení jsme se ptali Martina Pěchoučka, ředitele Segmentů a rozvoje obchodu ČSOB.

Jaké služby nabízí ČSOB rodinným firmám? S čím vším jim můžete pomoci?

Problematika rodinných firem se dotýká generace podnikatelů, kteří zakládali společnosti počátkem 90. let a nyní zvažují co dále. Tito podnikatelé řeší otázku, co by měli dál dělat se svou firmou. Existují v zásadě tyto tři základní scénáře: zakladatel má vhodné nástupníky a firmu předá další generaci, firmu z různých pohnutek raději prodá nebo si majitel firmu ponechá, ale bude ji řídit profesionální management. Pro každý z těchto scénářů máme připravené unikátní řešení pod názvem ČSOB Rodinné firmy. Klientům tak dokážeme pomoci v rámci naší skupiny se všemi aspekty procesu nástupnictví. Odpadá tím riziko, že do tohoto citlivého procesu bude zainteresováno více stran, mezi nimiž často vznikají různá nedorozumění nebo případně střet zájmů.

Pokud jde o rodinné firmy či jejich majitele, jací jsou to klienti? S čím za vámi nejčastěji přichází? Liší se jejich požadavky od jiných firemních klientů?

Potřeby klientů z hlediska bankovní nabídky jsou stejné bez ohledu na to, zda je firma rodinná nebo ne. Je zde ale významný rozdíl v podobě vlastníka. Z naší zkušenosti vyplývá, že podnikatelé mají často nevhodně nastavenou strukturu svého podniku, ze které plynou rizika, jež je vhodné eliminovat. Řada rodinných firem reinvestovala zisk zpět do podnikání, nebo si jej nevyplácela a jako nerozdělený zisk je toto bohatství nadále součástí podnikání. Paradoxně výsledkem takto odpovědného chování je nárůst rizika, že případný neúspěch rodinné firmy ohrozí nejenom podnikání, ale zničí i rodinné bohatství. Proto je vhodné tato rizika eliminovat, a zajistit tak bohatství pro celou rodinu.

Tématem, které rodinné firmy asi velmi často řeší, je problematika nástupnictví. Co je pro úspěšné předání firmy podle vás klíčové?

Míra úspěšnosti předání závisí na třech faktorech. Za prvé v rodině musí panovat shoda a vzájemné pochopení, jak a komu bude firma předána. Za druhé je třeba na vše myslet včas, proces předání není záležitostí 2 až 3 měsíců. Často se setkáváme s tím, že firma má špatnou a složitou majetkovou strukturu, know-how je v rukách zakladatele a objevují se mnohé další problémy. S tím souvisí i třetí bod, a to je mít dostatečně připraveného nástupce. Zpravidla se jedná o syna nebo dceru, jejichž zkušenosti a pohled na podnikání bývají dosti rozdílné od pohledu zakladatele.

Jsou podle vás čeští majitelé rodinných firem, kteří se ocitli ve fázi předávání firmy, na tento okamžik dobře připraveni? Jaký je trend v této oblasti?

Dle statistik čelí 50 % firem mezigeneračnímu transferu, jen 30 % generačních obměn je úspěšných a pouze 20 % firem tvrdí, že je na tuto situaci připraveno. V posledních letech jsme mohli zaznamenat nespočetné množství článků na toto téma. Je to přirozené, protože generace podnikatelů z 90. let se dostala do věku, kdy nástupnictví musí začít řešit. Osvěta se v tomto směru zlepšuje, ale z našeho pohledu se stále jedná o pouhou kapku v moři. I naši klienti se nás začali na tuto problematiku ptát, proto jsme na jejich výzvy přišli s řešením.

Proč by měli majitelé firem v tomto momentě vyhledat pomoc odborníků?

Ať už předání nebo prodej firmy je nejen pro danou firmu, ale i pro rodinu naprosto mimořádná událost. Důležité jsou v tomto ohledu zkušenosti. A ty firmy bohužel nemají – kvůli tomu, že k tomuto aktu dochází jednou za život. Na tuto disciplínu neexistuje žádná kuchařka. Každý příběh je vždy trochu jiný a je třeba pokaždé pro danou situaci najít vhodný recept nebo někdy vymyslet úplně nový, což bez zkušeností odborníka nelze.

Více informací na www.csobrodinnefirmy.cz.

Aktuálně