Nové příspěvky na DAUC.cz: Návrh omezení výpůjčních výdajů v daňovém balíčku 2019

Datum vydání: 12. 4. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro rok 2019 navrhlo Ministerstvo financí nová pravidla na podporu boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem, které shrnujeme v aktuálním příspěvku. Dále zařazujeme problematiku cookies coby osobního údaje a v komentované judikatuře se věnujeme místní příslušnosti a jejímu přesunu.

Všechny příspěvky naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů v daňovém balíčku 2019 (Mgr. Lukáš Hrdlička)
Článek shrnuje návrh pravidla omezujícího uznatelnost nadměrných výpůjčních výdajů v daňovém balíčku 2019 předloženém Ministerstvem financí do meziresortního připomínkového řízení. Článek nejprve shrnuje důvody návrhu tohoto pravidla, poté se zabývá navrženou koncepcí této právní úpravy v zákoně o daních z příjmů a stručně objasňuje jednotlivá navrhovaná ustanovení.

Cookies jako osobní údaj (JUDr. Eva Janečková)
Cookies jsou předmětem dlouholetého sporu, jehož jádrem je otázka, zda jsou cookies osobním údajem, zda je jejich česká právní úprava kompatibilní s evropským právem, a jak tedy s těmito informacemi nakládat. Odpovědi na tyto otázky vám přináší následující příspěvek.

Místní příslušnost – judikatura správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)
V posledních letech doznává základní pravidlo místní příslušnosti k finančnímu úřadu – trvalé bydliště u fyzických osob či sídlo zapsané v obchodním rejstříku u právnických osob – postupných změn, které se projevují v různých oblastech. Soudním rozhodnutím z této oblasti je věnován dnešní přehled judikatury.

Daňové doklady v roce 2018 – 2. část (Ing. Jiří Vychopeň)
Ve druhé části příspěvku věnovaného daňovým dokladům podle zákona o dani z přidané hodnoty se zaměřujeme podrobněji na jednotlivé typy daňových dokladů, jejich náležitosti ve vztahu k uplatňování odpočtu daně a také ve vazbě na kontrolní hlášení, a nakonec zmíníme pravidla pro uchovávání a zajištění věrohodnosti obsahu daňových dokladů.

Otázky a odpovědi:
Smlouva o výkonu funkce (prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)

Aktuálně