Přečtěte si jak předcházet sankcím za nedostatek důkazů pro nárok na odpočet DPH

Datum vydání: 2. 5. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jste-li předplatiteli portálu DAUC.cz, máte kromě problematiky daňového řízení k dispozici také článek na téma majetek u zemědělců a komplexní příspěvek zabývající se veřejnou obchodní společností.

Příspěvky vyšly v Účetnictví v praxi č. 4/2018 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Majetek daňově a účetně v roce 2018 z pohledu zemědělských podnikatelů (Ing. Zdeněk Morávek)
Cílem článku je upozornit na změny a zrekapitulovat aktuální stav v oblasti dlouhodobého majetku z pohledu praxe zemědělských podnikatelů ve vazbě na související právní úpravu v roce 2018.

Veřejná obchodní společnost z právního, účetního a daňového pohledu (Ing. Jiří Vychopeň)
Veřejná obchodní společnost je právnickou osobou. Jedná se o obchodní korporaci typu osobní společnosti upravené v § 95 až 117 zákona o obchodních společnostech a družstvech. V příspěvku podrobně rozebíráme problematiku založení společnosti, stanovení podílu společníka, účtování ve společnosti a samozřejmě také zdaňování příjmů společníka daní z příjmů.

Sankce při neprokázání skutečností při daňové kontrole na daň z přidané hodnoty (Mgr. Ing. Alena Dugová)
V praxi se plátci DPH může stát, že mu správce daně doměří DPH nikoliv kvůli uplatnění nesprávného režimu či nesprávné sazby DPH, ale kvůli tomu, že neprokáže určité skutečnosti příslušnými důkazními prostředky v rámci daňové kontroly či jiného kontrolního postupu. Situace začíná tak, že plátce DPH uplatní nárok na odpočet DPH, případně aplikuje režim osvobození od DPH, a při daňové kontrole či jiném kontrolním postupu je vyzván k předložení důkazních prostředků k prokázání nároku na odpočet DPH či k aplikaci osvobození. Následující článek se zabývá sankcemi, které hrozí plátci DPH při neprokázání určitých skutečností, a upozorňuje praktickými příklady na problematické situace, kterým mohou plátci DPH čelit.

Zajímá vás více k tématu daňové řízení? Z naší rozsáhlé sekce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY pro vás dále vybíráme:
Nad judikaturou týkající se vyjádření ke kontrolnímu zjištění a projednání zprávy o daňové kontrole (Ing. Zdeněk Burda, únor 2018)
Místní šetření v judikatuře správních soudů (Ing. Zdeněk Burda, leden 2018)
Pár poznámek k pomůckám (JUDr. Alena Kohoutková, prosinec 2017)
Určení lhůty k provedení úkonu v daňovém řízení (projednání zprávy o daňové kontrole) (JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., prosinec 2017)
Stačí faktura k prokázání nároku na odpočet DPH? (Mgr. Ing. Alena Dugová, listopad 2017)
Nad judikaturou v oblasti dvojího trestání za jedno provinění (Ing. Zdeněk Burda, červen 2017)
Vliv právních zásad na úspěch v daňovém řízení (Mgr. Lenka Krištofíková, MBA, únor 2017)

Aktuálně