Nejnovější články na DAUC.cz: Jak požádat o posečkání daně – Solidární zvýšení daně – Zajišťovací příkaz

Datum vydání: 10. 5. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Zatímco na květnové vydání Daně a právo v praxi, které jsme dnes poslali do tisku, si budete muset ještě počkat, již nyní pro vás zveřejňujeme několik článků z jeho obsahu. Zajímá-li vás více téma zajišťovacích příkazů, naše sekce s odbornými články obsahuje další příspěvky z této problematiky.

V čísle 5/2018 Daně a právo v praxi vyjdou následující příspěvky:

Posečkání a splátkování daně (Ing. Martin Děrgel)
Možnost požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o její splátkování lze rozhodně doporučit v případě, že daňový subjekt nemá dostatek finančních prostředků na její úhradu. Podrobněji se touto možností zabývá právě následující článek.

Kdy a jak uplatnit solidární zvýšení daně u OSVČ a zaměstnance za rok 2018 (Ing. Ivan Macháček)
V případě vyšších příjmů ze závislé činnosti a v případě vyššího dílčího základu daně ze samostatné činnosti musí poplatník uplatnit navýšení vypočtené daně z příjmů o tzv. solidární zvýšení daně. S vývojem času dochází postupně k navyšování hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně – o podrobnostech informuje tento příspěvek.

Několik málo zamyšlení k zajišťovacím příkazům správce daně (Mgr. Petr Taranda)
Článek zmíňuje některé parametry institutu zajišťovacího příkazu a upozorňuje na ta místa v rámci aplikace, která mohou i v rámci stávající praxe budit určité rozpaky jak na straně daňových subjektů, tak i správce daně.

K tématu zajištění daně si můžete přečíst i tyto články ze sekce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:
Aktuální sporné otázky zajištění daně prostřednictvím zajišťovacího příkazu (Mgr. Martin Švarc, Mgr. Michael Feldek, duben 2018)
K podmínkám vydání zajišťovacího příkazu (JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., duben 2018)
Zajišťovací příkaz – lhůta pro vyřízení odvolání (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, říjen 2017)
Zajišťovací příkaz opět v centru pozornosti – judikatura správních soudů (Ing. Zdeněk Burda, říjen 2017)
Pár poznámek k zajišťovacím příkazům (JUDr. Alena Kohoutková, srpen 2017)
Předběžné opatření u zajišťovacích příkazů (Ing. Tomáš Hajdušek, červen 2017)

Aktuálně