Metodické aktuality Svazu účetních č. 6/2018

Datum vydání: 15. 5. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na internetových stránkách Svazu účetních ČR jsou k dispozici Metodické aktuality Svazu účetních číslo 6/2018 ze dne 14. května 2018.

Jednou z problematických oblastí, která v praxi přináší nemalá úskalí, je uplatňování daně z přidané hodnoty u stavebních a montážních prací a dodání nemovitých věcí. Nejsme si jistí, o jaký typ nemovitosti z pohledu DPH se jedná, váháme, zda použít sníženou nebo základní sazbu DPH, kdy uplatnit režim přenesení daňové povinnosti nebo zda jsou splněny podmínky osvobození od daně při převodu nemovitosti.

Zmapovat celou tuto širokou oblast Vám pomůže Ing. Václav Benda, specialista na DPH. Vysvětlí Vám nejdůležitější pojmy a pravidla, se kterými zákon o dani z přidané hodnoty pracuje, i jak postupovat z hlediska uplatnění správné sazby daně či testování podmínek pro osvobození od daně. Poradí Vám i s případy, kdy stavební a montážní práce poskytují osoby neusazené v tuzemsku a místo plnění je v ČR anebo kdy naopak plátci tyto služby poskytují s místem plnění mimo ČR. To vše s využitím řady praktických příkladů, v jejichž rámci upozorňuje na časté chyby.

Dotazům z oblasti účetnictví a daní je věnován prostor v závěrečné části tohoto čísla metodických aktualit.

Obsah Metodických aktualit č. 6/2018 naleznete zde >>

(Zdroj: Svaz účetních ČR, www.svaz-ucetnich.cz, 2018. © thinkstockphotos.com) 

Aktuálně