Nejnovější články z časopisu DHK na portále DAUC.cz

Datum vydání: 19. 5. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Našim předplatitelům přinášíme články z Daňové a hospodářské kartotéky č. 6, tentokrát na téma rezervy na opravy, příjmy z nájmu, odpisy veřejně prospěšných poplatníků, DPH, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a také GDPR.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti „články DHK“ nové příspěvky z časopisu Daňová a hospodářská kartotéka č. 6/2018:

Zákonná rezerva na opravy hmotného majetku (Ing. Martin Děrgel)
Rezerva na opravy hmotného majetku patří mezi tzv. zákonné rezervy upravené zákonem o rezervách. V praxi podnikatelských subjektů jde o nejčastěji tvořenou rezervu, ovšem doba její největší slávy je už tatam, za což může zásadní zpřísnění podmínek tvorby od roku 2009 v podobě nutnosti uložit odpovídající peněžní částku na vázaný bankovní účet. Podrobnosti v následujícím příspěvku.

Příjmy fyzických osob z nájmu (Ing. Helena Machová)
Příjem z nájmu je jedním z možných příjmů každé fyzické osoby. Tento příjem je zpravidla příjmem podle § 9 zákona o daních z příjmů. Poplatníci musí příjem z nájmu zdanit ve svém daňovém přiznání. Protože se s příjmy z nájmu lze setkat v praxi (a nejen podnikatelské) poměrně často, neboť pro řadu majitelů movitých či nemovitých věcí je to vhodná příležitost ke zlepšení finanční situace, věnujeme se v našem článku správným postupům při jejich zdanění.

Aktuální problémy zdaňování veřejně prospěšných poplatníků – daňové odpisy (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku se zaměřujeme na jeden z aktuálních problémů, se kterými se potýkají veřejně prospěšní poplatníci, zejména v návaznosti na změny, které přinesla novela zákona o daních z příjmů. Konkrétně na problematiku daňových odpisů, zejména u příspěvkových organizací a jim svěřeného majetku.

Zvláštní režim DPH pro cestovní službu (Ing. Václav Benda)
Zvláštní režim pro cestovní službu je jedním ze specifických daňových režimů, který upravuje zákon o dani z přidané hodnoty směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty. Tento zvláštní režim, který spočívá ve zdanění přirážky poskytovatele cestovní služby, se posledními novelizacemi zákona o DPH nezměnil. Jeho podstata spočívá ve zdanění přirážky poskytovatele cestovní služby za podmínek stanovených v § 89 zákona o DPH, který vychází z čl. 306 až 310 směrnice o DPH. Použití tohoto zvláštního režimu je přitom za splnění stanovených podmínek pro poskytovatele cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem, povinné. V následujícím článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu.

Kdy se osoba povinná k dani stane identifikovanou osobou? (Ing. Zdeněk Kuneš)
Podle zákona o dani z přidané hodnoty se v určitých případech z osoby povinné k dani stává identifikovaná osoba. Identifikovaným osobám, které jsou vymezeny v § 6g až 6l zákona o DPH, se věnuje následující článek.

Aktuální změny v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA)
Příspěvek si klade za cíl informovat čtenáře o změnách v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví schválených radou IASB na základě Nařízení komise EU 2018/182 a nařízení 2018/400.

Stručně a přehledně k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
2. část
- Povinnosti správců a/nebo zpracovatelů osobních údajů (JUDr. Eva Benešová, LL.M.)
Článek informuje o některých povinnostech správců a zpracovatelů osobních údajů a upozorňuje na to, že je třeba promyslet, zda a v jakém rozsahu bude nutné zpracování jimi prováděné podrobit novým, resp. staro-novým pravidlům. Účelem tohoto příspěvku je, jinými slovy, napomoci při základní orientaci v nařízení.

Poradenský servis (Ing. Martin Děrgel)

Aktuálně