Nové články na DAUC.cz: Zaměstnávání studentů – Daňové zvýhodnění 2018 – DPH a ubytovací služby

Datum vydání: 7. 6. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Blíží se čas studentských brigád, proto jsme pro vás nechali zpracovat aktuální příspěvek na toto téma z pohledu zdaňování příjmů studentů jejich zaměstnavatelem. V nejnovějších příspěvcích naleznete také téma srážková daň, anebo aktuální problematiku DPH a ubytování.

Všechny příspěvky vyjdou také v tištěném časopise Daně a právo v praxi č. 6, a to 14. 6. 2018.

Zaměstnávání studentů a zdaňování jejich příjmů ze závislé činnosti (Ing. Jiří Vychopeň)
Studenti, kteří podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), splňují podmínky pro výkon závislé práce, si mohou již v době studia sjednávat pracovní poměr, anebo si mohou např. v době prázdnin sjednávat s různými zaměstnavateli dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). Sjednat pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti si může student třeba i s rodinným příslušníkem (např. s rodičem nebo se sourozencem). Zákoník práce v § 318 zakazuje pracovněprávní vztah výhradně jen mezi manžely a mezi osobami stejného pohlaví, které jsou partnery podle zákona o registrovaném partnerství).

Daňové zvýhodnění v roce 2018 a podmínky pro jeho uplatnění (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím článku si rozebereme uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018 a připomeneme si změny, ke kterým v této oblasti došlo zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb.“).

Daň vybíraná srážkou u příjmů ze závislé činnosti (Ing. Milena Otavová, Ph.D.)
Zvláštní forma daňového odvodu je zajisté srážková daň neboli daň vybíraná zvláštní sazbou. Tento způsob zdanění umožňuje splnění daňové povinnosti i u těch poplatníků, kteří by svou daňovou povinnost vůči státu nemuseli splnit. Při zdanění příjmů srážkovou daní odvádí daň plátce daně a příjemce realizovaného příjmu již obdrží jeho čistou hodnotu. Daňová povinnost je tedy poplatníkovi daně sražena a daň odvádí ten, který zdanitelnou částku vyplácí. V následujícím příspěvku se zaměříme na problematiku srážkové daně především v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti a uvedeme dopady změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2018. Za důležité považuji hned v úvodu zmínit, že příjem zdaněný srážkovou daní se již neuvádí do daňového přiznání, pokud se pro jeho uvedení poplatník sám dobrovolně nerozhodne.

DPH a ubytovací služby (Lenka Pazderová, Jana Vejrová, Rödl & Partner)
Článek si klade za cíl napomoci správnému určení režimu daně z přidané hodnoty u poskytování ubytování přes internetové platformy. Tou nejznámější je pravděpodobně Airbnb, ale začíná se prosazovat i rezervační portál booking.com, trivago a další.

Aktuálně