Na DAUC.cz čtěte aktuální příspěvky dříve, než vyjde váš časopis

Datum vydání: 12. 6. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám další články z chystaného červnového Daně a právo v praxi, tentokrát na téma zdravotní pojištění při ukončení studia, zahraniční pracovní cesty, dále právní aspekty děl, nejen stavebních, a nakonec komentovanou judikaturu týkající se plných mocí.

Všechny příspěvky vychází již brzy v časopise Daně a právo v praxi č. 6.

Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia (Ing. Antonín Daněk)
Stát je plátcem zdravotního pojištění prostřednictvím státního rozpočtu České republiky za nezaopatřené děti. Za nezaopatřené dítě se mj. považuje dítě soustavně se připravující na budoucí povolání studiem. Řešením různých situací ve zdravotním pojištění souvisejících s ukončením studia se zabývá následující článek.

Dílo – 1. až 3. část (prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)
V souvislosti s tzv. rozvojem průmyslu – průmyslovou revolucí 4.0 – lze očekávat rozvoj investic. Z tohoto důvodu se následující příspěvek snaží také orientovat na technologické dodávky, které by zde měly být rozhodující, i když se též věnujeme širší problematice. Tyto dodávky budou vyžadovat smluvní zabezpečení za pomoci smluvních typů občanského zákoníku, ale i za pomoci nepojmenovaných smluv. Začasté se však budou uzavírat smlouvy kupní a zejména i smlouvy o dílo.

Nejasnosti v souvislosti se zahraničními pracovními cestami (JUDr. Marie Salačová)
Kompletní platnou právní úpravu pro poskytování náhrad cestovních výdajů obsahuje zákoník práce, a to v zásadě jeho sedmá část v souvislosti s dalšími ustanoveními. V našem článku je věnována pozornost především zahraničním pracovním cestám.

Nad judikaturou ohledně plných mocí (Ing. Zdeněk Burda)
Udělení plné moci je velmi důležitou situací v životě daňového subjektu, protože tím deleguje některé činnosti, které by jinak dělal on sám, na jinou osobu. V této oblasti pak dochází občas ke sporům a nepochopením, a to jak ze strany daňového subjektu, tak ze strany správce daně, protože mohou vzniknout nesrovnalosti ohledně jejího rozsahu, doručení, účinnosti apod. V dnešním výběru z judikatury se podíváme na řešení některých zmíněných otázek u správních soudů. Příspěvek je rozšířen oproti článku v časopise o další dva komentované judikáty.

Aktuálně