Zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s KDP

Datum vydání: 12. 6. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 5. května 2018.

Na jednání výboru se řešily tyto příspěvky:

  • Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta),
  • Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby,
  • Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
  • Cestovní náhrady při použití elektromobilu
  • Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

Celé znění zápisu z jednání KOOV naleznete zde >>

Aktuálně