Nové články na DAUC.cz: Daňové výdaje při podnikání doma – Prodej cenných papírů – Obrat pro daňové a účetní účely

Datum vydání: 26. 6. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Podnikatele, kteří mají svou kancelář doma, budou zajímat související daňově uznatelné a neuznatelné výdaje, nebo proč je vlastně nutné sledovat výši obratu – abyste dokázali svým klientům vše důkladně objasnit, přinášíme vám proto nejnovější články na tato témata.

Všechny příspěvky naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY a jsou také součástí Účetnictví v praxi č. 6/2018.

Daňově uznatelné výdaje při podnikání doma (Ing. Martin Děrgel)
Velkou část podnikatelských aktivit lze lehce zvládat v relativním pohodlí a klidu domova, beze stresu spojeného s kontaktem s cizími lidmi a každodenním přemisťováním. A zdaleka přitom nejde pouze o kancelářské a tzv. IT profese, také většině drobných řemeslníků postačí dílna nebo garáž na zahradě u jejich rodinného domku, kde si zhotovují zakázky nebo jen skladují nářadí. Článek se proto věnuje třem nejčastějším způsobům práce doma a souvisejícím daňovým a nedaňovým výdajům: při podnikání fyzické osoby v místě jejího trvalého bydliště, dále při umístění sídla společnosti s ručením omezeným na adrese bydliště jejího zpravidla jediného společníka a nakonec v případě výkonu závislé činnosti zaměstnance u něj doma pro jeho zaměstnavatele.

Rozdíly v daňovém řešení prodeje cenných papírů zařazených a nezařazených v obchodním majetku (Ing. Ivan Macháček)
Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno. Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. V textu si rozebereme podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u fyzické osoby a uvedeme si odlišné řešení zdanění příjmů z prodeje cenných papírů zahrnutých a nezahrnutých v obchodním majetku fyzické osoby.

Obrat podle ZDPH jako kritérium pro daňové a účetní účely (Ing. Jiří Vychopeň)
Fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti a které dosud nejsou plátci podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, neboť při překročení stanovené výše obratu se stávají plátci podle ZDPH. U osob povinných k dani, které již plátci podle ZDPH jsou, je obrat kritériem pro účely změny zdaňovacího období a na výši obratu záleží i v případě zrušení registrace plátce na jeho žádost nebo z moci úřední. Podrobnosti přináší následující článek.

Naše poradna:
Reverse charge u přijatých faktur
Půjčka zaměstnanci
DPH – osvobození poskytnutí přepravy od 1. 3. 2018
Rozdíly dat v elektronické evidenci tržeb

Aktuálně