Zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s KDP

Datum vydání: 9. 7. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. června 2018.

Na jednání výboru se řešily tyto příspěvky:

  • Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží,
  • Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing),
  • Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku,
  • Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru,
  • Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče,
  • Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Celé znění zápisu z jednání KOOV naleznete zde >>

Aktuálně