Ukončení daňové kontroly: Zaplatit nebo se odvolat? Čtěte nové příspěvky na DAUC.cz!

Datum vydání: 23. 7. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme další články z Daňové a hospodářské kartotéky č. 9/2018, ve kterých vám mimo jiné poradíme, kdy zaplatit doměřenou daň, a doporučíme vám, za jakých okolností se odvolat proti dodatečnému platebnímu výměru.

V tištěném časopise a v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY (oblast články DHK) jsme publikovali:

Jak postupovat po ukončení daňové kontroly (Ing. Karel Raiser)
Podpisem zprávy o daňové kontrole je kontrola ukončena. Další postup je závislý na skutečnosti, zda bude daňovému subjektu doměřena daň. Na základě výsledku daňové kontroly totiž může dojít k doměření daně z moci úřední podle § 143 odst. 3 daňového řádu. V souvislosti s tím vznikají dvě základní otázky: kdy doměřenou daň zaplatit a zda se odvolat. Odpovědi přináší následující článek.

Pokladní doklady v cizí měně (Ing. Zdenka Cardová)
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Je zřejmé, že snad v každé firmě jsou v pokladně i peněžní jednotky cizích měn. Kdy se provádí přepočet cizích měn na měnu českou, jaký kurs se pro přepočet použije a jak se postupuje při účtování pokladních dokladů v cizích měnách – to vše se dočtete v našem příspěvku.

Jak se vyhnout solidárnímu zvýšení daně z příjmů (Ing. Martin Děrgel)
Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob bylo zavedeno od roku 2013 pro „bohaté“ zaměstnance a podnikatele, přičemž mělo skončit s rokem 2015, k tomu ale nedošlo a tato daňová progrese nám v České republice zůstala. Kvůli vazbě na průměrnou mzdu se automaticky každý rok postupně zvyšuje limit, od kterého se toto solidární zdanění uplatňuje. Podrobnostem tohoto daňového nástroje je věnován následující článek.

Poradenský servis
Prodej osobního automobilu OSVČ, která jej eviduje na účtu 042-Pořízení dlouhodobého majetku (Ing. Ivana Pilařová)

Aktuálně