Pokyn č. GFŘ-D-37

Datum vydání: 30. 7. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství vydalo s účinností od 1. 9. 2018 Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.

Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, dle kterého příslušný orgán Finanční správy při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. Celé znění pokynu naleznete ve Finančním zpravodaji č. 6/2018 zde >>

(Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2018. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně