Články zdarma pro registrované uživatele!

Datum vydání: 3. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přečtěte si nové příspěvky na téma cestovní náhrady a dále k problematice DPH při prodeji na internetu, které zveřejňujeme pro všechny naše registrované uživatele zdarma. Články jsou dostupné po přihlášení na portál.

Nemáte ještě registraci na našem portále? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte 10denní testovací přístup do celého obsahu portálu (vč. placených dokumentů).

Pro naše registrované uživatele jsme v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY publikovali následující články.

Prodej přes nové obchodní platformy nezbavuje žádného podnikatele povinnosti řádně vypořádat DPH
Zákon o dani z přidané hodnoty, ani Evropská směrnice o DPH neposkytuje využití moderních obchodních platforem žádnou zvláštní úpravu, a je tedy třeba vyjít ze standardních režimů uplatňování DPH při unijním zbožovém styku či případně pro zbožové režimy vůči třetím zemím – vývoz, případně dovoz. Využití platformy totiž nikoho nezbavuje obvyklých daňových povinností při obchodu do jiných států EU. Příspěvek proto připomíná několik stávajících pravidel z pohledu uplatňování DPH.

Parkovné jako daňově uznatelný náklad
Příspěvek odpovídá na otázku, zda v případě, že zaměstnanec při služebních cestách neopustí místo výkonu práce a hradí výdaje na parkovné, je toto parkovné daňově uznatelné.

Cestovní příkaz při pracovní cestě kratší než 5 hodin
Kdy se musí vystavovat cestovní příkaz na tuzemskou pracovní cestu a z jakých důvodů, objasňuje následující příspěvek.

Aktuálně