Čtěte aktuální články: E-faktury – Studentské výdělky – Srážky z mezd – Judikatura k daňové kontrole

Datum vydání: 4. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Právě uveřejňujeme první příspěvky z aktuálního vydání Daně a právo v praxi č. 7–8, které jako tištěný časopis vychází příští týden. Naši předplatitelé registrovaní na portále si však mohou dokumenty přečíst již dnes.

Časopis je také v rámci předplatného možné stáhnout v PDF v našem archivu.

Náležitosti e-faktur z pohledu daně z přidané hodnoty a souvisejících zákonů (Ing. Milan Mareš)
Chování většiny firem je motivováno ekonomicky. Výrazným nástrojem k cestě za efektivitou je snižování výdajů a automatizace procesů. To se nevyhýbá ani administrativě a účetnictví. Firmy využívají účetní software, případně za jeho používání platí externímu dodavateli. Trendem posledních let se v oblasti administrativního chodu firmy stalo hledání optimálního řešení přenosu faktur či jiných dokumentů v elektronické podobě v podstatě bez zásahu lidské ruky. To přináší firmám mnohé výhody, například eliminaci možné chyby, která může lehce nastat při ručním přenosu dat do vlastního systému, rychlejší získávání potřebných informací pro rozhodování firmy (aktuální stav závazků, skladového hospodářství apod.) či snížení režijních nákladů na počet osob zpracovávajících administrativu. Možnostem elektronizace přenosu faktur je věnován náš příspěvek.

Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2018 (Ing. Antonín Daněk)
Výdělečná činnost studentů, tedy zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost, má v oblasti zdravotního pojištění četná specifika zejména s ohledem na skutečnost, že tyto pojištěnce řadíme mezi osoby, za které platí pojistné stát. Zaměstnavatel může studenta „brigádnicky“ zaměstnat třeba na období prázdninových měsíců (nebo jen na část tohoto období), anebo na dobu delší – přečtete si více o aspektech brigád z pohledu zdravotního pojištění.

Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ – důchodové pojištění – 3. část (Ing. Jana Bellová, Ph.D., Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)
V tomto článku dokončujeme téma povinných srážek ze mzdy a odvodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). V minulých dílech jsme se zabývali srážkami zdravotního pojištění a obecně pak sociálního zabezpečení, s podrobnějším rozpisem na jednotlivé složky. Zvláštní pozornost jsme věnovali nemocenskému pojištění. V následujícím příspěvku analyzujeme tu část sociálního pojištění zaměstnanců a OSVČ, která slouží k jejich důchodovému zabezpečení.

Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly (Mgr. Petr Taranda)
Judikatura Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k problematice daňové kontroly, patří bezesporu mezi hojně sledovanou judikaturu tohoto soudu. Nejvyšší správní soud nezřídka svým rozhodnutím vyložil ta ustanovení zákona, která byla předmětem častých sporů mezi správci daně a odbornou veřejností. Nejinak tomu bylo i v případě, kdy se terčem sporů stala oblast ukončování daňové kontroly dle daňového řádu. Nad jedním takovým rozhodnutím z poslední doby se na chvilku zastavíme a zamyslíme se nad tím, jaké přínosy má pro praktickou odbornou veřejnost.

Aktuálně